Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Bronj (Biphosphanate Related Osteonecrosis Of The Jaw) Tedavisinde Cerrahinin Yeri
 

Bronj (Biphosphanate Related Osteonecrosis Of The Jaw) Tedavisinde Cerrahinin Yeri

Süslü N., Bajin M.D., Önay Ö., Tahir E.

AMAÇ: BRONJ(Biphosphanate Related Osteonecrosis of the Jaw) literatüre bakıldığında genellikle diş hekimleri tarafından takip edilmektedir.Meme kanseri nedeniyle bifosfanat kullanan hastalarda görülmekle birlikte osteoporoz tedavisi alanlarda da görülmektedir.Patogenezinde artmış kemik turnoverı ve anjiogenez inhibisyonu rol almaktadır.Hastalık hafif inflamasyondan yaygın kemik nekrozuna uzanan bir spektrumda görülmekte ve evrelenmektedir.Tedavisinde hastalığın evresine göre konservatif yaklaşımlardan serbest flepe uzanan seçenekler yer almaktadır. Olgu 1: 63 y K: Kemik metastazı bulunan meme ca hastası. Sağ mandibulada nekrotik ekpoze kemik dokusu,ağrı ve bukkal selülit hali ile başvurdu.İntravenöz antibiyotik tedavisi ve gargara ile inflamasyon bulgularında gerileme gözlendi.Tekrarlayan defalar antibiyotik tedavisine rağmen yanıt alınamayan hastaya iki kez nekrotik kemik dokusunun debridmanı işlemi yapıldı.Sağlam mukoza sütüre edilerek ekpoze kemik dokusu kapatıldı.Cerrahi öncesi ve sonrası intravenöz antibiyotik tedavisi uygulandı.Hastanın kliniğinde düzelme sağlandı. Olgu 2: 78 K: Meme ca nedeniyle bifosfanat alan hasta sağ mandibulada gingiva defekti şikayeti ile başvurdu.Gingivada inflamasyonu ve ağız açıklığında kısıtlılık bulunan hastaya preoperatif olarak İntravenöz antibiyotik tedavisi verildi.Hastanın inflamasyona bağlı bulgularında gerileme saptandıktan sonra nekrotik kemik dokusu genel anestezi altında kürete edildi.Sağlam kemik dokusuna ulaşıldıktan sonra üzerine gingiva primer olarak sütüre edildi.Postoperatif dönemde debir hafta iv antibiyotik tedavisi verildi.Postoperatif üçüncü ayda sorunsuz izlenmektedir. YORUM: Kliniğimize başvuran mukozal defekti ve kemik nekrozu olan iki hastaya intravenöz antibiyotik tedavisi ve mandibula küretajı uygulanmıştır.Nekrotik kemik dokusunun debridmanı ve vital kemik dokusunun sağlam mukoza ile kapatılmasının olumlu sonuç verdiği görülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-014

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale