Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Polisitemiye Sekonder Ani İşitme Kaybı Gelişen Pediatrik Hasta
 

Polisitemiye Sekonder Ani İşitme Kaybı Gelişen Pediatrik Hasta

Kırkım G., Erdağ T.K., Güneri A.E., Özay H., Kurtoğlu G.

AMAÇ: Ani işitme kaybına pediatrik çağda yetişkinlere nazaran daha az rastlanırken, etiyolojide genellikle viral hastalıklar rol oynar. Hematolojik hastalıklara sekonder ani işitme kaybı gelişimi bu çağda çok nadirdir. Bu çalışmada kliniğimize ani işitme kaybı ile başvuran ve siyanotik kalp hastalığına sekonder polisitemisi olan hasta, tanı, tedavi ve izlem özellikleri ile literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur. OLGU: 17 yaşında erkek hasta sabah uyandığında fark ettiği ve 2 gündür devam eden sağ kulakta işitme kaybı ve çınlama yakınmaları nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde kompleks siyanotik kalp hastalığına (dekstrokardi, atrial septal defekt, ventriküler septal defekt, pulmoner atrezi, pulmoner hipertansiyon) sekonder polistemisinin olduğu ve bir yıl önce aynı hastalığı sebebiyle amarozis fugaks geçirdiği öğrenildi. Otoskopik bakısında bilateral timpan membranları doğal olan hastanın yapılan diğer muayenelerinde peroral siyanoz, akrosiyanoz ve çomak parmak deformitesi saptandı. Odyolojik değerlendirme amaçlı yapılan saf ses odyometri testinde, saf ses ortalaması sol kulakta 13 dB HL, sağda ise 52 dB HL olarak saptandı. Sağda pes frekanslarda belirgin sensörinöral işitme kaybı olan hasta ani işitme kaybı tanısı ile kliniğimize yatırıldı. TEDAVİ VE PROGNOZ: Kan tetkiklerinde hematokriti %70.7, hemoglobini ise 22.9 g/dl olarak saptanan hastanın radyolojik incelemelerinde (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme) patoloji saptanmadı. Tedavisine kortikosteroid ile başlanan hastada polisitemiye sekonder hiperviskoziteyi azaltmak amaçlı öncelikle hidrasyon artımına daha sonra da flebotomi uygulamasına geçildi. Hastanın 5. gün saf ses odyometri testinde sağda 8, solda ise 13 dB HL’lik saf ses ortalaması saptandı. Dört aylık izleminde hastanın işitmesinde tekrar bozulma gözlenmedi. YORUM: Hasta öyküsündeki amarozis fugaks da göz önüne alındığında, ani işitme kaybının polisitemiye sekonder hiperviskozitenin koklea mikrosirkülasyonunu bozmasına bağlı geliştiği düşünülürken, bu yönde uygulanan tedavi ile de işitme erken dönemde ve tam olarak düzelmiştir. Literatür taramasında benzeri olgulara özellikle pediatrik çağda çok nadir rastlandığı saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-019

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale