Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Maksiller Sinüste Ektopik Diş İçeren Odontojenik Kist Ve Oroantral Fistül Birlikteliği: Olgu Sunumu
 

Maksiller Sinüste Ektopik Diş İçeren Odontojenik Kist Ve Oroantral Fistül Birlikteliği: Olgu Sunumu

Eryılmaz A., Demirtaş M., Başal Y.

Maksiller sinüste lokalize odontojenik kistler çoğunlukla asemptomatiktir. Odontojenik kistler zamanla büyüyerek kemik rezorpsiyonuna neden olup diş çekimi sonrası oroantral fistül oluşumuna yatkınlık oluşturabilirler. Ektopik dişlerin maksiller sinüs içinde yerleşebildiği bilinmektedir. Maksiller sinüs içinde lokalize odontojenik kistler ile ektopik dişler birarada bulunabilir. Bu yazıda ektopik diş içeren odontojenik kistin eşlik ettiği oroantral fistülü olan olgu literatür eşliğinde tartışılmıştır. 56 yaşında kadın hasta diş çekimi sonrası ağızda iltihaplı akıntı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Şikayetleri 2 ay önce başlamıştı. Ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, geniz akıntısı, öksürük, koku almada azalma, yanakta şişlik şikayetleri mevcut değildi. Özgeçmişinde 2.5 ay önce diş çekimi öyküsü vardı. Fizik muayenede sol taraf 1. molar diş hizasında, diş çekim yerinde, oroantral fistül ağzı mevcuttu ve pürülan akıntı valığı gözleniyordu. Paranazal BT de her iki maksiller sinüs içinde ektopik diş olduğu görüldü. Sol maksiller sinüs tabanında ektopik dişi çevreleyen, kemik septası olan yumuşak doku dansitesi ile dolu iyi sınırlı lezyon mevcuttu. Caldwell Luc yaklaşımı ile sol maksiller sinüs içine girildi ektopik dişi içeren kemik septa ile çevrili kistik lezyonun olduğu gözlendi. Diş çekildi, kistik kitle eksize ve kürete edildi. Oroantral fistül primer olarak onarıldı. Postop komplikasyon ve nüks gözlenmedi. Sonuç olarak oroantral fistülü olan hastalar ektopik diş, odontojenik kist gibi ek patolojiler yönündende değerlendirilmelidir. Bu olgu ektopik diş, odontojenik kist ve oroantral fistül birlikteliğinin olduğu sık olamayan bir olgu olması nedeni ile özelliklidir. Oroantral fistülün tedavisinde, eşlik eden diğer patolojilerin de tedavi edilmesi gerektiğini göstermesi bakımındada önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-007

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale