Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Posttravmatik Sialoselin Peroral Drenajı: Pediatrik Olgunun Sunumu
 

Posttravmatik Sialoselin Peroral Drenajı: Pediatrik Olgunun Sunumu

Başak S., Demirtaş M., Başal Y.

AMAÇ: Yüzün penetran yaralanmaları fasial sinir, stenon kanalı ve fasial arter hasarına yol açabilir. Duktus parotideus hasarı erken dönemde onarılmaz ise sialosel, kutanöz fistül veya parotis kanal kistine neden olabilir. Van Sickles parotis kanal hasarını sınıflamıştır. A grubunda lezyon masseter kası posterior sınırının arkasında, kanalın proksimalindedir. B grubunda lezyon masseter kasının anterior ve posterior sınırı arasındaki orta kısımdadır. C grubunda ise lezyon masseter kası anterior sınırının önünde ve kanalın distal kısmındadır. Bu makalede C grubu stenon hasarı olan pediatrik olgu, nadir görülmesi ve uygulanan konservatif tedaviyi paylaşmak amaçlanarak literatür eşliğinde tartışılmıştır. Olgunun özellikleri:11 yaşında erkek hasta 1 hafta önce geçirdiği penetran yüz yaralanması nedeni ile acil serviste değerlendirilmiş primer süturasyon uygulanmıştır. Travmadan 2 gün sonra sağ yanakta şişlik oluşmaya başlamış bu nedenle başvurduğu KBB hekimi tarafından stenon kanalından tükrük drene edilmiş fakat tekrarlayan drenaja rağmen yüzdeki şişlik devam etmesi üzerine kliniğimize sevk edilmiştir. Hasta başvurduğunda sağ taraf bukkal sinir ve zigomatik sinirde paralizisi mevcuttu ve sağ yanakta süture edilmiş iki adet düzensiz kesi, palpasyon ile fluktuasyon veren 3x2 cmlik şişlik vardı. Yapılan USG '' parotis bezi hafif diffüz ödematöz görünümde izlenmistir. Sag bukkal bölgedeki yüzeyel kesi bölgelerine yönelik yapilan incelemede cilt altinda yaklasik 27x16mm çapinda distaldeki kesi bölgesinde cilt altinda 18x12mm boyutlarinda iyi sinirli anekoik koleksiyon alanlari izlenmistir. Yapilan dopler US incelemesinde koleksiyon alanini çevreleyen dokularda kanlanma artisi izlenmistir. Bu bulgular basta apse olasiligini akla getirmekle birlikte hematom veya sivi koleksiyonu tanilarini akarte etmemektedir'' olarak raporlanmıştır. Ciltaltından aspire edilen sıvı berrak tükrük görünümünde olup biyokimyasal analizde amilaz pozitif gelmiştir. Tedavi ve prognoz:GAA da eksplorasyon uygulandı. Süture edilmiş kesiler insize edildi. Parotis gland zigomatik kemik üzerinde ve ağız kenarına 3 cm uzaklıkta iki adet laserasyon alanı içeriyordu. Bu alanda oluşan poşlarda tükrük göllenmesi mevcuttu.Duktusun, orifisin arkasından hasarlandığı gözlendi. Mikroskobik bakıda proksimal ucu eksplore edilemedi. Bukkal ve zigomatik sinirlerin hasarlandığı alan görülemedi. Stenon kanalı 20 G stent ile kanüle edilip ağız içine süture edildi. Parotis sargısı ile pansumanları yapıldı. 10. gün stent çıkarıldı ve postoperatif takipte sialosel tekrarlamadı. YORUM: Stent ile drenaj, parotidektomi gibi daha radikal tedaviler uygulanmadan önce denenmesi gereken konservatif bir yöntemdir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-020

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale