Eagle Sendromu: Olgu Sunumu

Aşık M, Turhan M., Yaprak N., Bölükbaş M., Aysun Y.

Stiloid proçes yaklaşık 25 mm boyutunda, temporal kemikten hyoid kemiğin küçük boynuzuna doğru uzanım gösteren kemik yapıdır. Boğaz ağrısı, boğazda takılma hissi, yutma güçlüğü, kulak ağrısı gibi semptomlarla karakterize olan Eagle sendromu stiloid proçesin elongasyonu veya stilohyoid-stilomandibuler ligamanların kalsifiye olmasıyla ortaya çıkar. Olgumuz 54 yaşında kadın hasta, 1 yıl önce aniden başlayan kulak, diş ve boyun ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Ağrının önce sol tarafında lokalize iken, 3 ay sonra sağ tarafında da başlamış olduğu öğrenildi. Hastanın yapılan muayenesi sonrası Eagle sendromu olabileceği düşünüldü. Tanıyı doğrulamak amacıyla çekilen üç boyutlu kafa tabanı tomografisi (3B-BT) sonucunda her iki stiloid proçesinde elongasyon tespit edildi. Hasta Eagle sendromu tanısıyla opere edildi. Aynı seansta kalsifiye stiloid proçesler eksize edildi. Operasyon sırasında ve sonrası takiplerinde herhangi bir problem yaşanmadı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri 3B-BT

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale