Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Boyunda Kitle Nedenli Başvuran Servikal Kosta Vakası: Olgu Sunumu
 

Boyunda Kitle Nedenli Başvuran Servikal Kosta Vakası: Olgu Sunumu

Çağlı S., Yüce İ., Oğuz E., Doğan S., Arlı T., Kökoğlu K., Perişan Ü.

AMAÇ: Servikal kosta, KBB Hastalıkları polikliniklerinde nadir görülen bir hastalıktır. Bu yazıda, boyunda kitle nedeniyle bölümümüze başvuran ve servikal kosta tanısı alan bir vaka sunularak meslektaşlarımız arasında farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. OLGU: 27 yaşında kadın hasta boyun sol bölgesinde şişlik nedeniyle KBB Hastalıkları bölümüne başvurdu. Rutin fizik muayene sırasında saptanmış ve tarafımıza yönlendirilmişti. Hasta asemptomatikti. Boyun sol bölgesinde, supraklavikuler alanda, sternokleidomastoid kas altında, derin yerleşimli yaklaşık 4 cm çapında kitle mevcuttu. Kitle, oldukça sert ve hareketsiz idi. Derin palpasyonla ağrı oluyordu. Bu fizik muayene bulguları ile kemik kaynaklı bir patoloji olabileceği düşünülerek direkt servikal grafi ile tetkik edildi. Grafisi incelendiğinde hastanın bilateral servikal kostasının olduğu, sağdakinin rudimenter, soldaki servikal kostanın ise daha belirgin olduğu gözlendi. Hastanın tanısı daha ileri radyolojik tetkikler ile de doğrulandı. TEDAVİ VE PROGNOZ: Servikal kosta, torasik outlet sendromunun (TOS) nedenlerinden bir tanesidir. Asemptomatik olan hasta Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümüne yönlendirildi. YORUM: Servikal kosta toplumda % 0.5-2 oranında görülebilen bir anomalidir. Supraklavikuler alanda bir şişlik ile başvuran vakalarda fizik muayenede oldukça sert, hareketsiz, derin palpasyonda ağrılı kitle saptanması durumunda akla getirilmelidir. Direkt grafi ile tanısı konmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-013

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale