Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Melkersson-Rosenthal Sendromlu Olguda Miescher Çeilitis Granülomatoza Tedavisinde Tetrasiklin Kullanımı
 

Melkersson-Rosenthal Sendromlu Olguda Miescher Çeilitis Granülomatoza Tedavisinde Tetrasiklin Kullanımı

Uyar Y., Atar Y., Saltürk Z., İnan M., Öztürkçü Y., Doğan Ö. M.

AMAÇ: Melkersson-Rosenthal sendromu tekrarlayan periferik fasiyal paralizi, orofasiyal ödem ve fissürlü dil triadı ile karakterize nöro-mukokütan granülomatöz bir hastalıktır. Çocukluk çağında nadir görülen bu sendrom hayatın 2. ve 3.dekadında daha sık görülür. Klasik triadın görülmesi nadirdir ve genellikle monosemptomatik veya oligo semptomatik tutulum izlenir. Miescher çeilitis granülomatoza bir ya da iki dudağın tekrar eden veya kalıcı ödemi ile seyreden Melkersson-Rosenthal sendromunun monosemptomatik bir varyantıdır. OLGU: 33 yaşında diyabetes mellitus tanısı olan erkek olgu tekrar eden alt dudak ödemi ile cildiye polikliniğine başvurmuş. Burada yapılan muayene sonrasında polikliniğimize konsülte edildi. Hastanın anamnezinde geçirilmiş periferik fasiyal paralizi öyküsü mevcuttu. Yapılan muayenesinde dilde fissür, alt dudakta lokalize ödem saptandı. Olguda Miescher çeilitis granülomatoza düşünülerek tetrasiklin tedavisi başlandı. YORUM: Olgunun tanı ve tedavi süreci litearatür eşliğinde tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-008

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale