AGLOSSİA: Nadir Bir Olgu

Başal Y., Toka A.

Aglossia, doğumsal olarak dilin yokluğu ile karakterize çok nadir görülen bir orta hat gelişim anomalisidir. Aglossia, Hall tarafından oromandibular limb hipogenesis sendromu olarak tanımlanan ve sınıflandırılan sendromun alt tiplerinden biridir (Tip 1 B ). Bu yazıda bir aglossia olgusu literatür eşliğinde tartışılmış ve sunulmuştur. Kalp damar cerrahisi bölümü tarafından opere edilecek olan 21 yaşında erkek hasta ameliyathanede entübe halde iken trakeotomi açılması talebi ile tarafımıza konsülte edildi. Doğumsal olarak dili tamamı ile olmayan hastanın hafif düzeyde mental retardasyonu olduğu, konuşabildiği, konuşmasının kısmen anlaşılabildiği öğrenildi. Bebeklik döneminde beslenme sorunları yaşamış ve geç konuşmuştu. Uzun süredir yutma güçlüğü ve beslenme sorunu yaşamıyordu. Fizik muayenesinde uzun ince yüzü olan hastanın dil tamamen yoktu. Mandibula hipoplazik, alt çenede tek diş vardı, maksilla oluklu bir şekil almış ve üst dişlerde şekil bozukluğu mevcuttu. Orofarengeal açıklık çok dardı ve oral kavitedeki rezidü doku palpasyon ile çok sertti. Parmak anomalisi yada kısalığı yoktu. Hipospadias, ASD,VSD ve aort anevrizması dışında patolojik bulgu saptanmadı. Hastaya trakeotomi açıldı ve takiplerde solunum sıkıntısı olmaması üzerine sorunsuz olarak ekstübe edildi. Bu olgu nadir görülmesi ve zor entübasona yol açan doğumsal bir anomali olması nedeni ile önemlidir. Ayrıca bebeklik döneminde yaşanan beslenme sorunlarının kompanse edilebilmiş olmasını göstermesi açısındanda ilginçtir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-012

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale