Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Aurikulada Seboreik Keratoz: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu
 

Aurikulada Seboreik Keratoz: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu

Tekin M., Karaca S., Kalcıoğlu M. T., Kökten N., Uzun L., Kafkaslı Ç., Timurlenk E.

AMAÇ: Seboreik keratozlar genellikle keskin sınırlı, pigmentli, küçük, birkaç mm çapli tümüyle ekzofitik, düz veya kabarık papül yada plak gorünümde yüzeyel epitelial lezyonlardır. Lezyonlar gövdede ve ekstremitelerin proksimal kısımlarında,yüzde sıktır fakat avuç içleri, ayak tabanları ve ağız mukozası dışındaki herhangi bir yerde olabilirler, aurikulada nadir olarak bulunurlar. Bu posterde aurikulada çok kısa bir zamanda büyüyen ve malignite şüphesi uyandıran nadir bir seboreik keratoz olgusu ile ayırıcı tanının önemini vurgulamayı ve tedavi stratejisini tartışmayı amaçladık. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ-TEDAVİ VE PROGNOZ: 49 yaşında erkek hasta sol kulak aurikula üzerinde 3 haftada hızla büyüyen, ağrısız kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. 1.haftada başvurduğu aile hekimince önerilen antibiyotikli kremlere rağmen lezyonun büyümeye devam ettiğini belirtdi. Maligniteden şüphelenilmesi üzerine dermatoloji kliniği ile yapılan konsültasyonla eksizyonel biyopsi kararlaştırıldı. Fizik muayenede, aurikula ön yüzde heliks antiheliks arasında yaklaşık 1cm çapında üzerinde 4mm kabarıklık gösteren papiller yapılar bulunan ağrısız egzofitik kitle gözlendi. Hastanın KBB muayenesinde aurikula dışında patolojik bulgu saptanmadı. Boyunda ele gelen lenfadenopati saptanmadı. Kilo kaybı veya halsizlik şikayeti yoktu. Özgeçmişinde bilinen bir hastalığı yoktu. Hastanın aurikula lezyonu etraf sağlam doku güvenlik sınırı ile birlikte lokal anestezi altında eksize edildi, oluşan cilt defekti postauriküler tam kat cilt grefti ile onarıldı. Hasta postoperatif 1.gün taburcu edildi, takiplerinde herhangi bir problem oluşmadı. Patoloji sonucu seboreik keratoz olarak geldi, hastaya ek bir tedavi önerilmedi. Hasta 6 aydır hastalıksız olarak takip edilmektedir. YORUM: Hızlı büyüyen lezyonlarda malignite açısından uyanık olunmalı ve kısa sürede insizyonel veya eksizyonel biyopsi yapılarak tedavi hızlandırılmalıdır. Seboreik keratoz ile ilgili bilgi ve tecrübe aktarımı kulak burun boğaz literatüründe yeterince yer almamaktadır. Özellikle orta ve ileri yaş populasyonda sık görülmesine rağmen aurikulada nadir görülen seboreik keratoz kulak kepçesi lezyonlarının ayırıcı tanısına dahil edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-017

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale