Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Beş Yıllık Akut Vestibüler Nöropati Olgularımızın Mevsimsel Dağılımı
 

Beş Yıllık Akut Vestibüler Nöropati Olgularımızın Mevsimsel Dağılımı

Uyar Y., Yıldırım G., Atar Y., Saltürk Z., Bertiken G., Kumral T. L., Çakır O., Doğan Ö. M.

AMAÇ:Akut vestibüler nöropati olgularının mevsimlere göre dağılımını göstermek ve arasındaki ilişkiyi değerlendirmek YÖNTEM-GEREÇLER:2008 - 2013 yılları arasında kliniğimizde yatarak tedavi edilen akut vestibüler nöropati tanılı olguların verileri bilgisayar ortamında retrospektif olarak araştırıldı. Olgular yaş, cins, yatış süresi, tanı konuldukları mevsimlere göre dağılımı hesaplandı. İstatistiksel yöntem olarak SPSS 17.0 ile tanımlayıcı istatistikler ve Ki-kare testi kullanıldı. Yatış sürelerindeki gruplar arası fark için ANOVA testi kullanıldı. BULGULAR:Olguların ortalama yaşı 56.66±19.44, 153 kadın 165 erkek olgu mevcuttu. K/E oranı 0.92 idi. Ortalama hastanede yatış süresi 6.07±5.27 idi. En çok kış mevsiminde 83 olgu görüldü. Sırasıyla ilkbaharda 81, sonbahar 78, yazın 76 olgu görüldü. SONUÇ:Akut vestibüler nöropati olgularının yatış süresine ve mevsimlere göre dağılımının istatistiki olarak anlamlı olmadığı görüldü.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-023

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale