Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Gestasyonel Diyabetis Mellitus Koklear Hasara Yol Açar Mı?
 

Gestasyonel Diyabetis Mellitus Koklear Hasara Yol Açar Mı?

Selçuk A., Genç S., Terzi H., Turkay Ü., Kale A.

AMAÇ:Diabetes mellitusun neden oldugu anjiyopati ve nöropati, bu hastalarda bulunan koklear disfonksiyon için önemli faktörler olarak kabul edilmiştir. Gestasyonel diyabet de mevcut diabetes mellitusla benzer komplikasyonlara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı, gestasyonel diyabetin koklear hasara ve sonuc olarak sensorinoral işitme bozukluğuna yol acip acmadigini araştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Yirmiyedi gestasyonel diyabetli hasta ve 31 non-diyabetik gebe kontrol grubu calismaya alindi. Anamnezleri kaydedilerek, otoskopik muayeneleri ve yuksek frekans odyometri degerlendirmeleri gerceklestirildi. BULGULAR: Odyometrik değerlendirmeler çalışma grubunda 35.2±1.3 (34,1-36,7), kontrol grubunda 34.9 ± 1.5 (32.3-35.8) gebelik haftasında gerçekleştirildi. Yaş, gebelik ya da vücut kitle endeksi değerlendirildiğinde; gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Ortalama işitme eşikleri ve açlık, 1, 2 ve 3. saat oral glukoz tolerans testi sonuçları arasında pozitif korelasyon bulundu. Ortalama saf ses hava-kemik yolu işitme eşiği non-diyabetik gebelerde sağ kulak sol kulak için 0-5 dB ve 0-5 dB bulunurken, gestasyonel diyabetik grupta sağ ve sol kulak için 0-7 dB ve 0-5 dB bulundu. Gruplar (p> 0.05) arasında ortalama saf ses hava-kemik yolu işitme eşikleri açısından anlamlı fark yoktu. Ancak yüksek frekans işitme eşikleri degerlendirildiginde gestasyonel diyabetli hastalarda anlamli derecede işitme kaybı saptandı: Odyolojik değerlendirmede sağ kulak için iki frekansda (10.000 ve 14.000 Hz) ve sol kulak için dört frekansda (8, 10, 12 ve 14.000 Hz) işitme kayıplarında anlamlılık mevcuttu (p <0.01). SONUÇ:Gestasyonel diyabetin, diyabetis mellitus gibi benzer mekanizmalarla, yüksek frekanslarda belirgin olmak üzere koklear hasara neden olabilecegi dusunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-024

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale