Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Greft Materyali Olarak Tragal Perikondrium Ve Temporal Kas Faysası Kullanılan Tip1Timpanoplastilerde Uzun Dönem İşitme .
 

Greft Materyali Olarak Tragal Perikondrium Ve Temporal Kas Faysası Kullanılan Tip1Timpanoplastilerde Uzun Dönem İşitme .

Kandoğan T., Dalgıç A.

Greft Materyali Olarak Tragal Perikondrium Ve Temporal Kas Faysası Kullanılan Tip 1 Timpanoplastilerde Uzun Dönem İşitme Sonuçlarının Karşılaştırılması.. AMAÇ:Biz bu çalışmada timpanik membran perforasyonu olan kolesteatomsuz, timpanik membran retraksiyonu ve kemikçik zincir problemi olmayan kronik otitis media’lı, hastalarda greft olarak temporal kas fasyası ve perikondrium kullanımının uzun dönem odyolojik sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışmaya timpanik membran perforasyonu nedeniyle tip 1 timpanoplasti yaptığımız kolesteatomsuz kronik otitis medialı 35 hasta dahil edilmiştir. Tüm hastalara hem pre operatif hem de post operatif 1. yılda tonal odyometri yapılmıştır ve 500, 1000, 2000 ve 4000Hz de kemik ve hava yolu işitme seviyeleri kaydedilmiştir BULGULAR:Toplam 35 hastaya timpanoplasti uygulanmıştır. Bunların 20’sinde tragal kartilaj perikondriumu ve 15’sında temporal kas fasyası greft materyali olarak kullanıldı. Greft materyali olarak tragal kartilaj perikonriumu ve temporal kas fasyası kullanılan hastaların pre op ve post op hava ve kemik yolu işitmeleri arasındaki farkları karşılaştırıldığında her iki grubun kendi arasındaki pre op ve post op hava kemik yolu arasındaki fark istatistiksel anlamda farklı idi. (p<0.005) Temporal kas fasyası ve perikondrium timpanoplastisi yapılan hastalardaki işitme kazancında iki grup arasında istatistiksel bir farklılık saptanmamıştır. (p>0.005) SONUÇ:Tip 1 timpanoplastilerde, timpanik membran perforasyonunun onarımında greft materyali olarak temporal kas fasyası veya perikondrium dokusunun kullanılması odyolojik açıdan bir farklılık oluşturmamaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-025

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale