Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Süpüratif Otitte Nadir Bir Patojen: Rhizobium Radiobacter
 

Süpüratif Otitte Nadir Bir Patojen: Rhizobium Radiobacter

Bülbül T., Alataş N., Övet G., Erdur Ö., Ata N., Görgülü H. M., Güzelkara F.

AMAÇ: Rhizobium radiobacter aerobik, hareketli, spor oluşturmayan, oksidaz pozitif, gram-negatif basillerdir. Bitki patojeni olarak bilinen R.radiobacter insanlarda nadiren enfeksiyona neden olabilir. Bu makalede R.radiobactere bağlı süpüratif otitis media olgusu literatür taraması yapılarak sunulmuştur. OLGU: Bir yaşında erkek hasta kliniğimize iki aydır geçmeyen kulak akıntısı şikayeti ile başvurdu. Hikayesinde 2 aydır sürekli oral antibiyotik kullandığı öğrenildi. Hastanın yapılan muayenesinde sağ dış kulak yolunun pürülan akıntı ile dolu olduğu görüldü. Kulak kültürü değerlendirmesinde etken bakteri olarak R.radiobacter saptandı. TEDAVİ VE PROGNOZ: R.radiobactere spesifik antibiyogram yapılamadığı için ampirik tedavi başlandı. Sık aspirasyon ve oral amoksisilin klavunat tedavisi ile enfeksiyon kontrol altına alındı. Takiplerde zarda perforasyon görülmedi. YORUM: R.radiobacter insanlarda nadiren enfeksiyona neden olabilir. Literatürde immunsupresif ve katateri olan hastalarda katater enfeksiyonu ve sepsise neden olduğu bildirilmiştir. Sunulan olguda olduğu gibi risk faktörü içermeyen hastalarda da enfeksiyona neden olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-035

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale