Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ağır Özür İçin Başvuran Hastalarda İşitme Kayıplarının Değerlendirilmesi
 

Ağır Özür İçin Başvuran Hastalarda İşitme Kayıplarının Değerlendirilmesi

Akpınar M., Şişman S. A., Değer M. H., Kıvanç A. S.

AMAÇ:İşitme kaybı hayatı etkileyen önemli bir özür olarak kabul edilmektedir.Bizde çalışmamızda özür raporu almak için hastaneye başvuran hastalardaki işitme kayıplarının değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya hastaneye ağır özür raporu almak için başvuran 149 hasta dahil edildi.Bu hastaların yaş,cinsiyet,yaşadıkları yer,işitme kayıplarının oranı,diğer özürlerinin varlığı,toplam özür oranları ve ağır özür oran ları incelendi. BULGULAR:Toplam 149 hasta (75 E, 74 K )nın yaş ortalaması 50,37 -+27,97 idi.Hastaların 105 i kırsal bölgede,44 ü merkezde yaşamaktaydı.Sağ kulak sensörinöral işitme kaybı ortalama 66,88-+25,53db,sol kulak sensörinöral işitme kaybı ortalama 64,53 -+27,03 db idi.Sağ kulakta ortalama 52,03-+21,34db,sol kulakta ise 50,91_+21,91 db iletim tipi işitme kaybı mevcuttu.Tüm hastaların işitme kaybı ortalama özrü %33,1-+ 16,91,tüm özür oranları ise ortalama %65 _+0,18 idi.Bu ortalama değerlere göre 149 hastanın 15 i ağır özürlü olarak saptandı. SONUÇ:18 yaş ve altında 29 hastanın (yaş ortalaması 11+-4 yıl) KBB bölümünden aldıkları özrü olanların (ort 42+-13) ile 19 yaş ve üstündeki 120 hastanın (yaş ortalaması 60+-22 yıl) (ort31+-17.) ortalama KBB özür oranları arasında istatistiksel fark görüldü (p=0,001) kırsal bölgeden gelenlerin ortalama özür oranı 30+-17 iken merkezden gelen hastaların ortalama özür oranı 40+- 15 çıkmıştır ve istatistiksel olarak anlamlıdır. (P=0,002) Ancak kırsal bölgeden gelenlerin ortalama yaş oranı 55+-26 iken merkezden gelenlerin yaş ortalaması 39+-29 du. ve bu fark da istatistiksel olarak anlamlıydı. Kırsal ya da merkezden gelenlerin ve 18 yaş altında veya üstünde cinsiyetleri arasında anlamlı fark yopktur( p=0,081 ve p=0,320) merkezden gelenler istatistiksel anlamlı olarak 18 yaş ve altında iken kırsaldan gelenler anlamlı miktarda 19 yaş ve üstündeydi( P küçüktür0,001)

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-032

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale