Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İdyopatik Ani İşitme Kaybı Olgularında Aile Öyküsünün Varlığı
 

İdyopatik Ani İşitme Kaybı Olgularında Aile Öyküsünün Varlığı

Derinsu U., Sarı M., Bağlam T., Yumuşakhuylu A., Binnetoğlu A., Demir B:

AMAÇ:Ani işitme kaybı üç günden daha kısa bir sürede ortaya çıkan ve ardışık en az üç frekansta tespit edilen 30 dB’den fazla sensorinöral işitme kaybı olarak tanımlanmaktadır. Etyolojisinde enfeksiyonlar, travma, vasküler nedenler, otoimmun hastalıklar, endolenfatik hidrops, metabolik hastalıklar, ototoksik ilaçlar ve retrokoklear patolojiler yer almaktadır. Ancak ani işitme kaybı etyolojisinin en sık nedeni idyopatikdir. Bu makalede 2000-2013 yılları arasında ani işitme kaybı ile başvuran hastaların aile öyküsünde ani işitme kaybının varlığı değerlendirildi. YÖNTEM-GEREÇLER:2000- 2013 yılları arasında bölümümüze ani işitme kaybı ile başvuran hastalar retrospektif olarak tarandı. SPSS 16.0 software kullanılarak istatistiksel analiz yapıldı. BULGULAR:İdyopatik ani işitme kaybı ile başvuran 116 olgunun 23’ünde(% 24,7) pozitif aile öyküsü mevcuttu. İstatistikdel olarak P değeri <0.05 olarak tespit edilerek anlamlı bulunmuştur. SONUÇ:İdyopatik ani işitme kaybı geçiren hastalarda aile öyküsünün varlığı dikkat çekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-026

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale