Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Sağlıklı Kişilerde Farklı Uyaranlarla Oluşan Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyellerin Karşılaştırılması
 

Sağlıklı Kişilerde Farklı Uyaranlarla Oluşan Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyellerin Karşılaştırılması

Demirci M., Dursun E., Özgür A., Erdivanlı Ç. Ö., Coşkun Ö. Z., Yiğit E.

AMAÇ:Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyellerin ölçümü (VEMP) vestibüler kaynaklı hastalıkların tanısında kullanılan ve farklı uyaranlar ile vestibüler sistemin uyarılması sonucu oluşan kas potansiyellerinin kaydedilmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan klinik bir testtir.Bu çalışmanın amacı VEMP testinde ölçülen potansiyellerin latans ve amplitüd değerlerine, tone burst, klik ve chirp uyaranlarının etkilerinin karşılaştırılmasıdır. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmada 30 gönüllünün 60 kulağı değerlendirildi. Her kulak için 500 Hz tone burst, click ve chirp uyaranı verilerek sternoklaidomastoid kas potansiyelleri ölçüldü, latans ve amplitüdleri değerlendirildi. BULGULAR:Çalışma sonucunda uyaranlar arasında oluşan potansiyellerin latansında veya amplitüdlerinde istatistiksel olarak anlamlı bazı farklılıklar izlendi. Fakat VEMP asimetri oranında uyaranlar istatistiksel olarak anlamlı bir farlıklık izlenmedi. SONUÇ:Sonuç olarak oluşan potansiyellerin amplitüd ve latanslarında istatistiksel olarak bazı farlıklıklar izlensede klinik yorumlamalar için farklı uyaranlara ait norm değerlerinin oluşturulması gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-027

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale