Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Efüzyona Neden Olan Dış Kulak Yolu Fibrom Olgu Sunumu
 

Efüzyona Neden Olan Dış Kulak Yolu Fibrom Olgu Sunumu

Çetin M., Yasan H., Aynalı G., Sivrice E. M., Çiriş M. İ.

AMAÇ: Fibrom fibröz doku yada bağ dokudan köken alan,mezenşimal kaynaklı tüm dokulardan gelişebilen ve dış kulak yolunda çok nadir görülen benign bir tümördür. Bilindiği kadarıyla efüzyonlu otitis mediaya yol açan bir dış kulak yolu fibromu olgusu literatürde bildirilmemiştir. Benign bir kitle olması nedeniye tedavisinde cerrahi eksizyon yeterlidir. OLGU: Dış kulak yolunda kitle nedeniyle kliniğimizde opere edilen 43 yaşındaki bir erkek hastada, dış kulak yolundaki kitlenin basısına bağlı östaki tıkanıklığı ve orta kulak efüzyonu olgusu sunulmuştur.Genel anestezi altında kitle eksize edilip timpan membran intakt ancak adeziv izlendiği için ventilasyon tüpü takıldı ve 6 aylık seyrinde nüks izlenmedi. YORUM: Dış kulak yolundan köken alan kitlelerin ayırıcı tanısında fibrom akılda tutulmalı ve kitle etkisiyle kemikçik erozyonuna neden olabileceği, efüzyon oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-037

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale