Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Dış Kulak Yolunda Pigmente Bazal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
 

Dış Kulak Yolunda Pigmente Bazal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu

Yazıcı M.F., Kayhan F. T., Erdim İ., Koç K. A., Kaya K. H.

AMAÇ: Dış kulak yolunda nadir olarak izlenen pigmente bazal hücreli karsinomun tanı ve tedavisinin literatür eşliğinde tartışılması. Olgunun Özellikleri: Kırkyedi yaşında bayan hasta sol kulaktan ara ara olan kanlı akıntı ve kaşıntı şikayeti ile başvurdu. Yaklaşık altı aydır bu şikayeti olan hasta daha önce lokal ve oral antibiyoterapi kullanmış ancak şikayetlerinde herhangi bir gerileme olmamış. Hastanın 4 yıl önce hipofiz adenomuna bağlı olarak geliştiği saptanan akromegali teşhisi konduğu ve trans-sfenoidal hipofizektomi operasyonu yapıldığı öğrenildi. Hipertansiyonu ve tip2 diabeti olduğu öğrenilen hasta bu hastalıkları için oral medikal tedavi almaktaydı. Hastanın yapılan otoskopik muayenesinde dış kulak yolu inferior ve posterior duvarında timpan membran yaklaşık 1 cm lateraline kadar uzanım gösteren yaklaşık 3 cm uzunluğunda 2 cm genişliğinde, iyi sınırlı, üzeri krutlu, nekrotik ve pigmentli yama tarzında kitle gözlendi. İnsizyonel biyopsi sonucu pigmente bazal hücreli karsinom olarak saptandı. Boyun sol jugulodigastrik bölgede yaklaşık 2 cm çapında lenfadenopati palpe edildi. Hastada makroglossi ve prognati mevcuttu. Temporal kemik tomografisinde sol dış kulak yolu kemik kısım lateral inferiorunda 4 mm çapında nodüler yumuşak doku dansitesi izlendi. Sol timpanik kavite, kemikçik zinciri ve skutum doğal olarak izlendi. Sol mastoid hücrelerde kitlesel oluşum saptanmadı. Hastanın yapılan odyometri testinde patoloji saptanmadı. Tedavi ve Prognoz: Genel anestezi altında retroauriküler insizyonla yaklaşılan kitle anterior ve posteriorda 5 mm cerrahi sınırla eksize edildi. Medialde timpan membran ile ilişki nedeniyle 3 mm cerrahi sınırla lateralde ise 5 mm cerrahi sınırla eksize edildi. Dış kulak yolu posterior ve superior duvarları kitle eksize edilen bölgelerde yaklaşık 5 mm boyutunda elmas tur yardımıyla genişletildi. Mevcut olan açık cerrahi alan femoral bölge ön bölümünden alınan full-thickness cilt grefti ile onarıldı. Greft alınan bölge primer süture edildi. Hastaya sol fonksiyonel boyun diseksiyonu yapıldı. Boyun diseksiyonu materyalinin patolojik incelemesinde 2 adet 2x2 cm çapında reaktif lenfadenomegali izlenirken metastatik lenfadenopati saptanmadı. Tümörde lenfovasküler invazyon izlenmedi. Onkoloji konsültasyonunda hastaya radyoterapi önerildi. Ancak hasta bu terapiyi kabul etmedi. Hastanın 1 yıllık kontrollerinde nüks gözlenmedi. Dış kulak yolunda stenoz gelişmedi ve timpan membran doğal olarak gözlendi. Hastanın kontrol odyometri testinde patoloji saptanmadı. YORUM: Pigmente bazal hücreli karsinom agresif varyantlar olan infiltratif, morfeaform ve bazoskuamöz tiplerinin aksine derin invazyon ve uzak yayılım göstermez. Ancak pigmentli olmalarından ötürü benign pigmente lezyonlar ve özellikle malign melanomla ayırıcı tanıda dikkat edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-039

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale