Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Petroz Apeks Mukoseli:Bir Vaka Sunumu
 

Petroz Apeks Mukoseli:Bir Vaka Sunumu

Ünsal Ö., Çelebi İ., Dizdar D., Talayhan G., Rıfkı D.

AMAÇ: Petroz apeks,temporal kemiğin en medialindeki piramit şekilli kısmı olduğu için direk klinik olarak muayene edilemez;klinisyen,görüntülemeler ve radyolojik yorumlar sayesinde tanıya gidebilir. Petroz Apeks Mukoseli(PAM) çok nadir görülen bir petroz apeks lezyonudur ve ilk olarak 1979’da rekurren baş dönmesi atakları geçiren bir hastada saptanan petroz kemiğin medialinde büyük bir litik lezyon olarak tanımlanmıştır.Biz bu vaka sunumunda,asemptomatik olan,insidental olarak saptanan bir PAM olgusunu sunmayı amaçladık. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: 26 yaşındaki erkek hasta araç içi trafik kazası ve gelişen kafa travması sebebiyle hastanemiz Acil Servis Kliniği’ne başvurdu.Beyin Cerrahisi’ne konsulte edilen hastada intrakranial hematom ya da fraktur hattı saptanmamış ve hasta taburcu edildi.Hastanın daha sonra yapılan poliklinik kontrollerinde sağda petroz apeks bölgesinde şüpheli lezyon olması sebebiyle tarafımıza konsulte edildi. Aksiyel kesit BT görüntülemede sağ petroz apekste etraf kemik dokuda genişlemeye yol açan,keskin sınırlı izodens kitle lezyon mevcuttu.Kitlenin internal akustik kanala doğru,inferolaterale uzanımı mevcuttu.Aksiyel T1 görüntülemede düzgün sınırlı izointens lezyonun kontrastlı T1 görüntülemede ise kontrast tutmadığı ızlendiAksiyel kesit T2 görüntülemede düzgün sınırlı hiperintens lezyon ve içerisinde hemosiderin birikimine bağlı olduğu düşünülen hipointens punktat lezyonlar görüldü.Aksiyel DWI ve ADC difuzyon MR görüntülemelerde ise kolestatomda beklenen difuzyon kısıtlaması görülmemiştir TEDAVİ VE PROGNOZ: Hastanın klinik bulgusu olmaması ve lezyonun yerleşim yeri sebebiyle hastaya operasyon önerilmedi ve düzenli kontrollere çağrıldı YORUM: İnsanların yaklaşık %30’unda petroz apekste pnömatizasyon görülebilirken,tek taraflı olduğunda bu durum daha çok normalin varyantı olarak kabul edilir.Mastoid havalı hücreleri ya da paranasal sinusler gibi,pnömatizasyonu olan bir petroz apekste de,efüzyon gelişebilir ve çevresindeki kemik duvarı ekspanse ederek,obstruksiyon sonucu mukosel oluşturabilir. Petroz apeks lezyonlarının ayırıcı tanısında kolesterol granulomu,kolestatom ve mukosel gibi inflamatuar lezyonların yanı sıra,primer tumor veya metastaz olan neoplastik lezyonlar,vaskuler malformasyonlar veya anevrizmalar,ya da BOS ile dolu olan sefaloseller görülebilir.Petroz apeks lezyonlarının tanısı ulaşılması zor bir bölge olduğu için daha çok radyolojik muayeneye dayanır.Kistik ve benign lezyonlar ayırıcı tanıda birbirine cok karıştırılabildigi için diğer görüntüleme yöntemlerine ihtiyac duyulabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-040

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale