Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kronik Otitis Media Ve Fasyal Paralizi İle Prezente Olan Wegener Hastalığı Olgu Sunumu
 

Kronik Otitis Media Ve Fasyal Paralizi İle Prezente Olan Wegener Hastalığı Olgu Sunumu

Değer K., Başaran B., Orhan S. K., Avcı H., Çiçek M. M.

Amaç;Wegener granülomatozu üst ve alt hava yollarını ile böbreklerin granülomatöz vasküliti ile karakterize bir hastalıktır. Bu otoimmün hastalıkta otolarengolojik tutulum sıktır ve Wegener hastalığının ilk ortaya çıkışı kulak burun boğaz semptomları ile olabileceği gibi, tanı almış ve remisyon halindeki hastalık durumlarında da akut alevlenmeler otolarengolojik bulgularla prezente olabilir. Bu olgu sunumunun amacı otolojik hastalarda açıklanamayan ve tedavi güçlüğü yaşanan kronik otitis media varlığında ayırıcı tanıda Wegener hastalığının akla getirilmesini vurgulamaktır. Olgu; Kırkbir yaşında bayan hasta polikliniğimize her iki kulakta aralıklı akıntı ile yaklaşık bir yıl önce başvurdu. Hastanın daha önceden tanısı konulmuş, remisyonda Wegener hastalığı öyküsü olduğu öğrenildi. İki aylık medikal tedavi sonrası kulak şikayetlerinin gerilemesi üzerine hasta takibe alındı, ancak takip sürecinde kulak akıntısı, sol periferik fasyal paralizi ve sol kulak ağrısı ile tekrar başvurdu. Hastanın iki hafta önce viral ÜSYE geçirdiği öğrenildi. Çekilen temporal kemik HRCT de sol kulakta mezotimpanum, hipotimpanum ve epitimpanumu dolduran, mastoid antruma uzanan, ossiküler zinciri çevreleyen yumuşak doku dansitesi izlendi. Tedavi; Hastaya acil fasyal dekompresyon yapıldı. Postop fasyal paralizide iyileşme olmayan hasta Wegener alevlenmesinin tedavisi amacıyla romatoloji servisine sevk edildi. Postop 1. Ayda fasyal paralizide henüz gerileme olmadı. Yorum; Sonuç olarak Wegener, kronik otitis media ve fasyal paralizisi olan hastalarda akla getirilmesi gereken hastalıklardan biridir. Özellikle hastalığın remisyon ve alevlenme dönemleri kronik otitin diğer etyolojik nedenleri ile klinik olarak tamamen aynıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-034

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale