Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Muhtemelen İntratimpanik Ve Sistemik Steroid Tedavisinin Zemin Hazırladığı Labirentojenik Menenjit: Olgu Sunumu
 

Muhtemelen İntratimpanik Ve Sistemik Steroid Tedavisinin Zemin Hazırladığı Labirentojenik Menenjit: Olgu Sunumu

Oğhan F., Yıldırım N., Kucur C., Tok S., Özatağ M. D.

AMAÇ: Pürülan labirentit ve otojen menenjite günümüzde oldukça ender rastlanmaktadır. Son yıllarda, otitis media’ya bağlı labirentitler genellikle akut otitis media (AOM) komplikasyonu olarak gelişmiş nadir olgular olarak bildirilmektedir. Burada, bir akut otitis media atağını izleyerek gelişmiş ani işitme kaybının steroid tedavisi sonrasında labirentit ve ardından da pürülan menenjit gelişen sıra dışı bir olgu sunulmaktadır. Bu olgu aracılığı ile orta kulak-iç kulak etkileşimi, labirentit ve otojen menenjit gelişimi ile ani işitme kaybında steroid kullanımı konularının bir kez daha tartışılması amaçlanmıştır. OLGU: 42 yaşındaki erkek olguda muhtemelen tam tedavi olmamış akut otitis media seyri sırasında gelişen ani işitme kaybının tedavisinde sistemik (oral )ve intratimpanik enjeksiyon şeklinde kortikosteroid (prednisolone) kullanılmıştır. Bu tedavinin ilerleyen haftalarda hastada oluşan pürülan labirentit ve streptokoksik menenjite zemin hazırladığı düşünülmektedir. Tedavi ve prognoz: Hastada gelişen menenjit sekel bırakmadan tıbbi tedavi ile iyileşmiştir. Labirentit tablosu ise labirentitis ossifikans ve buna bağlı total işitme kaybı ile sonuçlanmıştır. YORUM: Akut otitis media seyri esnasında etken mikroorganizma ya da toksinlerinin özellikle yuvarlak pencere membranında iç kulağa geçebildikleri bilinmektedir. Ancak, bu durum çoğunlukla sınırlı labirentite neden olmakta ve bizim olgumuzda olduğu gibi ani işitme kaybı gibi dramatik sonuçlar vermemektedir. Aynı şekilde labirentite bağlı menenjit günümüzde çok ender görülmektedir. Bu olgu bize bu her iki durumun gelişmesinde de kullanılan intratimpanik ve sistemik steroidin rol oynamış olabileceğine ve bu tedavi rejiminin özellikle AOM’ya bağlı ani işitme kayıplarında bir kez daha düşünülmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-047

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale