Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ani İşitme Kaybı İle Ortaya Çıkan Serebellopontin Köşe Meninjiomu Ve Hipofiz Mikroadenomu Birlikteliği:Tedavi Yaklaşımı.
 

Ani İşitme Kaybı İle Ortaya Çıkan Serebellopontin Köşe Meninjiomu Ve Hipofiz Mikroadenomu Birlikteliği:Tedavi Yaklaşımı.

Erdoğan N., Sakarya U., Gündoğan O., İmre A., Aydın K. A.

Ani İşitme Kaybı İle Ortaya Çıkan Serebellopontin Köşe Meninjiomu Ve Hipofiz Mikroadenomu Birlikteliği: Tedavi Yaklaşımı Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi.. AMAÇ: Bu olgu sunumu ile multipl primer beyin tümörlerinin klinik özellikleri ve tedavisine dikkat çekmek amaçlanmıştır. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: Elli yaşında kadın hasta sağ kulakta 85 dB ani işitme kaybı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Kontrastlı MRG'de internal akustik kanaldan kaynaklanan ve intrakanalikuler uzanım gösteren kitle menenjiyom olarak rapor edildi. Bununla birlikte rastlantısal olarak hipofiz bezinde mikroadenom farkedildi. TEDAVİ VE PROGNOZ: Menenjiyom CyberKnife robotik radyocerrahi sistem ile tedavi edildi. Üç aylık takip sonrası tümör volümünün %50 azaldığı ve hastada yaklaşık 50 dB işitme kazancı elde edildiği gözlendi. YORUM: Serebellopontin köşe tümörlerinin klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımları iyi bilinmekle birlikte, rastlantısal olarak saptanan ikinci primer beyin tümörleri ile ilgili sınırlı bilgi vardır. Ani işitme kaybıyla ortaya çıkan serebellopontin köşe menenjiyomu ve hipofizer adenom olgusu güncel tedavi yaklaşımlarıyla birlikte sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-042

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale