Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Düşük Doz Ve Kısa Süreli Kortikoterapi İle Düzelen Tekrarlayan Polikondrit Olgusu
 

Düşük Doz Ve Kısa Süreli Kortikoterapi İle Düzelen Tekrarlayan Polikondrit Olgusu

Kuran G., Arıkan O. K., Kadıköylü S., Haytoğlu S., Aslan U.

AMAÇ: Tekrarlayan polikondrit (TP) nadir görülen, kıkırdak dokuda epizodik inflamatuar ataklarla seyreden otoimmün, multisistemik bir hastalıktır. Tanısal algoritim 1976 yılında McAdam ve ark. tarafından belirlenmiştir. Tanı için aranan kriterler şunlardır: (1) bilateral aurikuler kondrit (2) non-eroziv seronegatif inflamatuar poliartrit (3) nazal kondrit (4) okuler inflamasyon (5) respiratuar sistem kondriti (6) audiovestibuler hasar Buna göre: a) En az üç kriter pozitifliği veya; b) Histopatolojik tanı ve en az bir kriter pozitifliği veya; c) Steroidlere ve/veya dapsona yanıt ile birlikte iki ya da daha fazla farklı anatomik bölgede kondrit bulunması TP tanısı için yeterli kabul edilmiştir. OLGU: İki yıldır çok sık olarak tekrarlayan her iki kulak kepçesinde ağrı, şişlik ve kızarıklık; saçlı deride kaşıntı ve kepeklenme şikayeti ile başvuran 48 yaşındaki bayan hastanın muayenesinde her iki aurikula ile dış kulak yolunda eritem, ödem ve hassasiyet saptandı. Saçlı deri şikayetlerinin 2 ay önce tanısı konan psoriasis nedeniyle olduğu belirlendi. Hastada tekrarlayan polikondrit düşünüldüğünden aurikuladan kıkırdak dokuyu da içerecek şekilde biopsi alındı. Histopatolojik incelemede; perikondrial alanda lenfosit, nötrofil lökositler ve fibrozis saptandı. Klinik ve histopatolojik bulgular doğrultusunda (bilateral aurikuler kondrit + histopatolojik tanı) tekrarlayan polikondrit tanısı konuldu. Ayrıca tedavide verilen düşük doz kortikoterapiye 8 saat gibi kısa sürede belirgin cevap alınması psöriyazis gibi otoimmun bir hastalığın da eşlik etmesi tanımızı güçlendirdi. SONUÇ: Özellikle bilateral tutulumlu, ve tekrarlayan aurikuler kondriti olan hastalarda enfeksiyöz aurikuler kondrit gibi yaklaşmadan önce nadir görülen, otoimmun, multisistemik bir hastalık olan tekrarlayan polikondrit olabileceği de düşünülerek sistemik bir şekilde yaklaşılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-044

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale