Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Malign Kitle İzlenimi Veren Malign Eksternal Otit: İki Olgu Sunumu
 

Malign Kitle İzlenimi Veren Malign Eksternal Otit: İki Olgu Sunumu

Ünlü Y., Öztürk M., Aydemir S., Güneş S. M., Temiz V., Şahin İ. M.

Amaç: Bu yazının amacı radyolojik görüntülemede malignite ile ayrımında zorlanılan iki Malign Eksternal Otit (MEO) olgusu ile ilgili tecrübemizi paylaşmaktır. Olgular 1. 75 yaşında diabetik erkek hasta 2 aydır devam eden kulak akıntısı ile başvurdu, MEO tanısıyla hastaneye yatırılıp ve radikal mastoidektomi yapıldı. Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) ve kemik sintigrafisine göre maligniteden şüphelenilmesi üzerine yapılan nazofarinks biyopsisi sonucu kronik iltihabi olay olarak raporlandı. Tedavi ve Prognoz: Kafa tabanı osteomyeliti düşünülerek geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi önerildi. Ancak hastada tıbbi tedaviye uyumsuzluk sonucu önce sigmoid sinüs trombozuna bağlı nörolojik belirtiler ve 12. sinir paralizisi gelişti. Daha sonra da genel durumunun bozulması üzerine hasta ilk tanıdan 6 ay sonra ex oldu. 2. 70 yaşında diabetik kadın hasta 4 aydır var olan sağ kulak akıntısının ardından gelişen fasiyal paralizi nedeniyle dış merkezde basit mastoidektomi yapıldıktan 4 gün sonra kliniğimize sevkedilmişti. MEO tanısıyla verilen antibiyoterapi ile kliniği düzelen hasta taburculuktan 2 ay sonra sonra yutma güçlüğü şikayeti ile yeniden başvurdu. Hastada sağ 9. kraniyal sinir paralizisi tespit edildi. Çekilen BT ve MR’da malignite şüphesi olması nedeniyle yapılan nazofarinks biyopsi sonucu kronik iltihabi olay olarak raporlandı. Tedavi ve Prognoz: Kafa tabanı osteomyeliti düşünülerek geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi önerildi. İntravenöz geniş spektrumlu antibotik tedavisiyle kliniği tamamen düzelen hasta en az 3 ay oral antibiyoterapi kullanması önerilerek taburcu edildi. 3 aylık takibinde hastalık nüksü görülmedi. Yorum: Malign Eksternal Otit (MEO), dış kulak yolundan başlayıp kartilaj ve kemik nekrozları meydana getirerek kafa tabanına yayılan, yaygın selülit, kondrit ve osteomyelitle karakterize ilerleyici ve ölümcül bir hastalıktır. İleri yaş ve diyabet en önemli risk faktörleridir. MEO’a ikincil kraniyal sinir paralizileri ve intrakranial komplikasyonlar görülebilir. Bunlar altta yatan bir malignitenin habercisi de olabilir. Tanıda radyolojik görüntülemeler malign kitlelerden ayırımını yapamayabilir, bu yüzden mutlaka biyopsi ile malignite ekarte edilmelidir. Bu hastalar cerrahi tedavi ve uzun süreli geniş spektrumlu antibiyoterapi ile yakından izlenmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-046

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale