Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Objektif Tinnutus Nedeni: Palatal Myoklonus
 

Objektif Tinnutus Nedeni: Palatal Myoklonus

Kaya M., Sağıt M., Özcan İ., Güler S., Korkmaz F., Polat H., Delibaş Ş.

AMAÇ: Palatal myoklonus gibi nadir görülen ve uzun süreli objektif tinnitusa yol açan olgularda etkin ve güvenli bir tedavi seçeneği olan botilinyum toksin enjeksiyonuna klinik cevabı göstermeyi amaçladık Olgunun özellikleri: Palatal myoklonus (PM) nadir görülen motor bir bozukluk olup kronik, istem dışı oluşan ritmik yumuşak damak kontraksiyonlarıyla karakterize bir hastalıktır. Essansiyel PM ve kranial lezyonlara sekonder olarak 2 tipi mevcuttur. Essansiyel PM’da yumuşak damakta ritmik kasılmalar ve objektif tinnitusla karakterizedir. Bu grupta altta yatan kranial herhangi bir lezyona rastlanılmamıştır. Sekonder tipte iki alt gruba ayrılır. Bunlar hastanın kendisinin bilinçli olarak isteyerek yaptığı psikojenik tip ve biliç dışı görülen tiplerdir. Sekonder tip genellikle altta yatan kranial bir lezyon, enfeksiyon, vaskülit, demiyelizan hastalıklar, kafa travması veya serebrovasküler olay gibi patolojilere rastlanılabilmektedir. Esansiyel ve sekonder PM’in ayırıcı tanısında MR görüntüleme ön plana çıkmaktadır. Kranial kitlenin yokluğu bizi esansiyel PM tanısına yöneltmektedir. Bizim olgumuzda 22 yaşında bayan hastada 13 yıldır devam eden yumuşak damakta sürekli olan hızlı ritmik kasılma ve bilateral objektif tinnitus şikayetleriyle tarafımıza başvurdu. Hastanın tinnitusu dışardan dinlemekle duyulabiliyordu. Hastanın yapılan MR görüntülemelerinde herhangi bir kranial lezyona rastlanılmadı. Tedavi ve prognoz: Hastanın bilateral m.tensor veli palatini ve m.levator veli palatini kaslarına her bir kasa 5IU olacak şekilde botilinyum toksini enjekte edildi. Hastanın enjeksiyon sonrası 3 haftalık takibinde kasılmaların kaybolduğu izlendi. YORUM: Palatal myoklonus gibi nadir görülen tinnitus nedeni olan hastalıklarda botilinyum toksin enjeksiyonu etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi olabilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-048

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale