Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nazal Valv Cerrahisinde Kullanılan Klasik Ve Modifiye Spreader Greft Tekniklerinin Fonksiyonel Ve Estetik Sonuçlarının..
 

Nazal Valv Cerrahisinde Kullanılan Klasik Ve Modifiye Spreader Greft Tekniklerinin Fonksiyonel Ve Estetik Sonuçlarının..

Samim E., Aydoğan F., Taştan E., Yavanoğlu A., Başaran S., Karadavut Y., Tulacı G. K.

Nazal Valv Cerrahisinde Kullanılan Klasik Ve Modifiye Spreader Greft Tekniklerinin Fonksiyonel Ve Estetik Sonuçlarının Karşılaştırılması.. AMAÇ: Modifiye ve klasik spreader greft tekniklerinin sonuçlarını fonksiyonel ve estetik açıdan karşılaştırmak. YÖNTEM-GEREÇLER: Nazal valvuloplasti amaçlı, yaşları 21-63 arasında değişen (ort.yaş 34.5+-10.3) 50 hastadan (33 erkek,17 bayan) yarısına klasik spreader greft tekniği (KSGT), yarısına da modifiye spreader greft tekniği (MSGT) uygulandı. Klasik teknikte hemitransfiksiyon ve interkartilaginöz insizyonları takiben lower lateral kartilajların sefalik kısmı, upper lateral kartilajların (ULC) kaudal kısmını içeren bölge (scroll area) eksize edildi. Bilateral upper lateral kartilajlar mukoperikondrium korunarak kıkırdak septumdam ayırıldı. Septum tabanından alınan ortalama 20 mm uzunluğunda,1.5-3mm kalnlığında, 3mm yüksekliğinde kıkırdak şeritler hazırlanarak septum ile ULC'ların medial kenarları arasına yerleştirldi. 5/0 PDS sütür ile 2 ayrı noktadan septuma sabitlendi. MSGT'de farklı olarak bilateral ULC'lar kaudal 1/3'lük kısımları mukoperikondrium korunarak kıkırdak septumdan ayrıldı. Dar bir septum elevatörü kullanılarak septumun anterior kısmında, ULC'ların septumla birleştiği yerin hemen altında, submukoperikondrial planda iki tarafa tünel açıldı. Scroll area eksize edildi. Aynı özellikteki kıkırdak şeritler hazırlandı. Greftlerin kaudal yarısında vertikal yüksekliği traşlanarak azaltıldı. Greftin vertikal uzunluğu kaudal kısımda 1.5-2 mm, sefalik kısımda 3 mm olacak şekilde hazırlandı. Greftin sefalik kısmı tünele sıkı bir şekilde yerleştirildi. Sonuçlar preop ve postop 3. ay şeklinde akustik rinometri, NOSE ve ROE skalaları ile değerlendirildi. BULGULAR: Postop her iki teknikte de solunum kalitesinde artma, estetik kazanç sağlama ve internal nazal valv bölgesi kesit alanlarında artma saptandı. Ancak her iki teknik kıyaslandığında anlamlı farklılık saptanmadı. KSGT 'de preop sağ/sol burun MCA1 değerleri 0.43 (0.20-0.47)/0.43 (0.33-0.47) cm2 iken postop MCA1 değeri 0.73 (0.63-0.88)/0.74 (0.59-0.89) cm2 ölçülmüştür. Hacim değerleri preop sağ/sol 1.81(1.50-2.44)/1.82(1.28-2.15) cm3 iken postop 2.34 (2.01-2.64)/2.34(1.93-2.62) cm3 olarak ölçülmüştür. MSGT'de preop sağ/sol burun MCA1 değerleri 0.45 (0.25-0.47)/0.43 (0.25-0.47) cm2 iken postop MCA1 değeri 0.76 (0.61-1.10)/0.75 (0.56-1.10) cm2 ölçülmüştür. Hacim değerleri preop sağ/sol 1.81(1.44-2.45)/1.76(1.38-2.21) cm3 iken postop 2.31 (2.08-3.02)/2.35(1.89-3.16) cm3 olarak ölçülmüştür. Her iki teknikte de NOSE ve ROE skalalarında preop ve postop değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu.(p<0.001) SONUÇ: Modifiye spreader greft tekniği internal nazal valv darlığı olan hastalarda uygulanabilecek yeni bir yöntem olarak nazal valvuloplasti tekniklerine eklenebilir.MSGT’de konulan spreader greftleri dorsal kıkırdak septuma ve upper lateral kartilajlara horizontal sütürasyon ile sabitlemeye gerek kalmaması operasyon süresini kısaltmaktadır. MSGT’de upper lateral kartilajları dorsal kıkırdak septumdan tamamen ayırmaya gerek kalmadığından daha az invazivdir. Böylelikle burnun 1/3’lük orta kısmının bütünlüğü bozulmamış olur. MSGT’nin uygulanması klasik tekniğe göre daha hızlı ve kolaydır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-053

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale