Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kulak Burun Boğaz Kliniğimizde Yapılan Deri Prick Test Sonuçları
 

Kulak Burun Boğaz Kliniğimizde Yapılan Deri Prick Test Sonuçları

Kayhan F.T., Yazıcı Z. M., Kaya K. M., Erdim İ., Şimşek M. B.

AMAÇ:Alerjik rinit öntanısıyla kliniğimize başvuran hastalara yaptığımız deri prick test sonuçlarını sunmak. YÖNTEM-GEREÇLER:Ocak 2008 ile Mart 2013 tarihleri arasında alerjik rinit ön tanısıyla kliniğimize başvuran 446 hastaya yaptığımız deri prick test sonuçlarını retrospektif olarak inceledik. Deri prick testlerini yaş, cinsiyet ve testin yapıldığı aya göre değerlendirdik. BULGULAR:Deri prick testi yaptığımız 446 hastanın 313’ü kadın 133’ü erkekti.Hastalar 18-73 yaş aralığında erişkin bireylerden oluşmaktadır. Test yapılan hastaların 284’ü negatif, 162’si pozitif olarak değerlendirildi. Deri prick testi hastaların %36.3’ünde pozitif olarak saptandı. Pozitif test sonuçlarının 104’ü kadın, 58’i erkek hastaydı. Kadın hastalarda pozitiflik oranı % 36.6 iken erkek hastalar % 43.6 olarak tespit edildi. En sık karşılaşılan alerjen % 59,2 ile Dermatophagoides Farinea cinsi akar, ikinci sıklıkta % 57.4 ile Dermatophagoides Pteronyssinus cinsi akar, üçüncü sıklıkta %23.4 ile Otlar( Grasses) olarak tespit edildi. İlkbahar mevsiminde hastaların %38.6’sında test sonucu pozitif iken bu oran yaz mevsiminde %33.6, sonbahar mevsiminde %40, kış mevsiminde %33.5 olarak saptandı. SONUÇ:Alerjik rinit semptom çeşitliliği nedeniyle hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca Alerjik rinit semptomlarının sık tekrar etmesi nedeniyle maliyeti epey yüksek olan bir hastalıktır. Hastalık kontrolü farmakoterapi ile çoğu zaman yetersiz olmaktadır. Dolaysıyla kliniğe alerjik rinit ön tanısıyla başvuran hastalara hem tanıyı kesinleştirme hem de tedaviyi planlamaya yardımcı olması nedeniyle deri prick testi yapılabilir. Böylelikle hastanın çevre ve semptom kontrolü daha etkili yapılabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-055

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale