Rumsey Hunt Sendromu'nda Seroloji

Karakoç Ö., Aydın Ü., Yıldızoğlu Ü., Arslan F., Bınar M., Hatipoğlu M.

AMAÇ: Klinik olarak atipik seyreden ve tanısı serolojik olarak konulan Rumsey Hunt sendromlu bir olgunun sunulması ve bu hastaların tanısında serolojinin klinik kadar önemli olduğunun vurgulanması amaçlanmıştır. OLGUNUN ÖZELLİĞİ: Yüz sağ yarısı hareketlerde azalma ve kulak ağrısı şikayetleriyle başvuran 50 yaşında kadın hastanın fizik muayenesinde sağ aurikula ve dış kulak yolu hiperemik ve ödemli izlendi. Otoskopik muayenesi normaldi. Fasial sinir muayenesinde sağ göz eforla tam kapanıyor, sağda alın hafif hareketli, ağız kenarında maksimum eforla hafif güçsüzlük izlendi. Yüz görünümünde her iki taraf arasında aşikar ancak yüzü çirkinleştirmeyecek fark mevcuttu. Diğer Nörolojik muayenesi tabii idi. Laboratuar bulgularında VZV İg M 0,5 Iu/ml ve VZV İgG 244 Iu/ml olarak saptandı. TEDAVİ VE PROGNOZ: Hastaya birinci günden itibaren 1mg/kg dozda oral metil prednisolon tedavisi başlandı. Bununla beraber Rumsey Hunt sendromundan şüphelenilerek antiviral tedavi olarak oral valasiklovir 3*1 gr başlandı. Hastanın aurikula ve dış kulak yolu bulguları 3 gün içinde kayboldu ve veziküler döküntü izlenmedi. Fasial paralizi tablosu, paralizinin 3. gününde House-Brackmann grade 5 ile uyumlu iken, tedavinin 14. gününde grade 2 ve tedavinin 21. gününde grade 1 olarak değerlendirildi. Laboratuar bulgularında ise 14. günde bakılan VZV İgG 1219 olarak saptandı. YORUM: Tanısı daha çok klinik olarak konulan ve prognozu Bell paralizisine göre daha kötü seyreden, fasial paralizi nedenlerinden biri olan Ramsey Hunt sendromu; bazen bizim olgumuzda olduğu gibi klinik olarak atipik seyredebilir. Bu durumlarda serolojik yöntemlerden özellikle de Ig G titre artışının değerlendirilmesi tanıyı desteklemek için kullanılabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-050

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale