Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Koklear İmplant Sonrası Elektrod Migrasyonu
 

Koklear İmplant Sonrası Elektrod Migrasyonu

Sennaroğlu L., Atay G., Bajin M.D., Cabbarzade C.

AMAÇ: Koklear implant sonrası elektrod migrasyonu (EM), reimplantasyon için ikinci en sık endikasyonu oluşturmaktadır. Bu yazıda EM olan iki hasta klinik, radyolojik ve mikroskopik bulguları ile sunulmuş ve güncel literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır. Olguların özellikleri: İlk olgu 27 yaşında koklear implantasyon yapılmış bayan hasta idi. Tip II inkomplet partisyon anomalisi olan hastada EM artmış beyin omurilik sıvısı basıncı sonrası gelişmiştir. Hastanın tekrar başvuru nedeni cihazın çalışmaması idi. İkinci olgu 1 yaşında koklear implant cerrahisi yapılmış erkek hasta idi. Hastada ameliyat sonrası geçirilmiş akut otitis mediaya bağlı gelişmiş olan mukozal yapışıklık sonrası EM oluşmuştur. Hastanın yapılmış olan kontrol odyolojik değerlendirilmesinde yüksek impedans tespit edildi. Tedavi: Her iki hastaya revizyon koklear implant cerrahisi yapıldı. Hastaların ameliyat sonrası takiplerinde implantlarını sorunsuz şekilde kullandıkları görüldü. YORUM: Koklear implant sonrası elektrod migrasyonu semptomatik veya asemptomatik olabilir. Semptomatik olgularda cihazın çalışmaması, cihaz performansında azalma, baş dönmesi, çınlama, fasiyal stimülasyon ve baş ağrısı gibi şikayetlere neden olmaktadır. Asemptomatik EM ise başka nedenlerle çekilmiş olan görüntüleme yöntemlerinde insidental olarak saptanmaktadır. Koklear ossifikasyon, parsiyel insersiyon, kolesteatom, enfeksiyon, koklear malformasyon, ‘‘stylet stuck’’ migrasyona neden olan faktörlerdendir. Kliniğimizde 1997 yılından günümüze kadar (Ağustos 2013) koklear implant ameliyatı yapılan 1609 hastadan sadece 2’ sinde semptomatik EM görülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-045

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale