Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Enjeksiyonu Uygulanması
 

Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Enjeksiyonu Uygulanması

Noyan B., Görür K., Vayısoğlu Y., Süt H.

AMAÇ: Ani işitme kaybı (AİK) sebebi bilinmeyen, üç gün içinde veya daha kısa zamanda aniden gelişen, ardışık üç frekansı tutan, 30 dB ve üzerindeki sensorinöral işitme kaybıdır. Sıklıkla tek taraflı görülmekle birlikte olguların %1-2 kadarında bilateral görülmektedir. AİK kaybı etiyojisinde sıklıkla viral, vasküler ve otoimmün patolojiler rol oynamakla birlikte vakaların ancak % 10’unda spesifik bir etiyoloji tespit edilebilmektedir Tedavide çeşitli medikasyonlar ve teknikler uygulanmaktadır. Bunlardan biri olan intratimpanik steroid tedavisinde steroid direkt olarak orta kulağa verilip, yuvarlak pencere yoluyla iç kulağa iletildiğinden hem yan etkiler sınırlanmaktadır, hem de perilenfteki steroid düzeyleri sistemik kullanıma göre çok daha yüksek seviyelere ulaşabilmektedir. OLGU: 34 yaşında bayan hasta yaklaşık 3 aydır sağ kulakta ani başlayan işitme kaybı nedeni ile dış merkezde oral steroid tedavisi görmüş ve fayda görmemesi üzerine kliniğimize başvurmuştu. Hastada sağda orta-ileri derecede (sağ 65 dB) işitme kaybı mevcuttu. Hastaya intratimpanik prednizolon enjeksiyonu uygulandı. İşlem sonrası hastanın işitmesi sağda 25 dB olarak düzelme gösterdi. Hastanın 1 yıllık takibinde işitmede ek bir soruna rastlanmadı. YORUM: Bu yazıda ani işitme kaybı ile gelen, oral steroid tedavisine yanıt vermeyen ancak intratimpanik steroid tedavisi ile düzelme gösteren olgu literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-043

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale