Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Lepralı Hastaların Rinolojik Açıdan Değerlendirilmesi
 

Lepralı Hastaların Rinolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Kayhan F. T., Güneş S., Yeğin Y., Elmalı Z., Şimşek M. B., Uzut M., Karahasanoğlu A., Temirbekov D.

AMAÇ:Çalışmamızın amacı, lepra tarafından oluşturulan nazal lezyonların, lepranın nazal etkilerini ve tomografik bulgularını tespit etmektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Tedavi altındaki yirmi basil negatif lepra tanılı hasta değerlendirilmiştir. Hastalarin nazal bulgular açısından anemnezleri alınmış, nazal muayeneleri yapılmış, paranazal sinüs tomografileri değerlendirilmiştir. BULGULAR:Yirmi lepra tanılı hastanın %65’i (n:13) lepramatöz lepra, % 30’u (n:6) borderline lepramatöz lepra, %5’i (n:1) tüberlükoid lepra idi. Tüm Hastaların %65’i (n:13), lepramatöz lepra hastaların %76,9’u (n:10), borderline lepramatöz lepra tanılı hastaların ise % 50’si (n:3) nazal şikayet tariflemiştir. En sık tanımlanan şikâyet kabuklanma, en sık nazal bulgu kurutlanmadır. Septal perforasyon oranı %35 (n:7), saddle-nose oranı % 10 (n:2) olarak saptanmıştır. En sık tomografik bulgu mukozal kalınlaşma olup en sık etmoid sinüs etkilenmiştir. SONUÇ:Bulgular literaturdeki çalışma sonuçları ile benzer özellikler göstermektedir. Lepra hastaları nazal şikâyet tariflemeseler dahi nazal muayene ile değerlendirilmeledir. Temas öyküsü olan veya endemik yerlerde bulunan hastalarda fizik muayenede kurutlanma, ülserasyon, nazal lezyon saptananlarda lepra ön tanısı akla getirilmeli, erken tanı ve multidisipliner tedavinin nazal defortmitelerin oluşumunu engelleyebileceği unutulmamalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-056

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale