Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tek Taraflı Alt Lateral Kıkırdak Yokluğunun Septal Kıkırdak Greftiyle Rekonstriksüyonu
 

Tek Taraflı Alt Lateral Kıkırdak Yokluğunun Septal Kıkırdak Greftiyle Rekonstriksüyonu

Koten M., Adalı M.K., Üstün A., Altekin İ., Aslan Z.

AMAÇ: Alt lateral kıkırdak yokluğu tek başına az görülen bir durumdur. Bu anomaliye dikkat çekmek ve uyguladığımız tedaviyi paylaşmak amacıyla bu olgu sunulmuştur. OLGU: Olgunun Özellikleri:Kliniğimize baş ağrısı ve burun tıkanıklığı şikayetleri ile başvuran 45 yaşında erkek hastada fizik muayenede nazal septum sola deviye, nazal tip pitozisi, dar burun çatısı, nazal hump, nostril asimetrisi, bilateral dar nazal valv mevcuttu. Hastaya açık teknik septorinoplasti yapıldı. Ameliyat sırasında sağ alt lateral kıkırdağın olmadığı gözlendi ve septal kartilajdan hazırlanan greftle rekonstrükte edildi. Prognoz: Postoperatif 3 aylık takiplerinde hastanın şikayetlerinin düzeldiği ve bir komplikasyon gelişmediği gözlendi. YORUM: Hastamızda saptadığımız az görülen alt lateral kıkırdak yokluğunun kıkırdak greftle onarılabileceğini vurgulamak ve dikkat çekmek için bu olgu sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-060

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale