Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Lateral Krustan Köken Alan Extranazofarengeal Anjiofibroma Olgu Sunumu
 

Lateral Krustan Köken Alan Extranazofarengeal Anjiofibroma Olgu Sunumu

Yazıcı H., Baygit Y., Sarıkaya Y., Doğan S., Karataş M., Bayraktar C., Gezmiş E.

Amaç: Anjiyofibromlar (AF) çoğunlukla nazofarenksin posterolaterlinden köken alırlar. Baş ve boynun tüm neoplazmları içinde bu lezyonların oranı %0.5’ten daha azdır. Juvenil nasofarengeal anjiofibromalar sıklıkla adölesan erkeklerde görülür. Ekstranazofarengeal angiofibromalar nazofarengeal angiofibromalara göre daha ileri yaşlarda ve kadınlarda da izlenebilir. Biz burada sunduğumuz vaka ile extranasofarengeal anjiofibromaların sadece intranazal kitlelerin değil burun dış yüzeyinden köken alan kitlelerin de ayırıcı tanısında dikkate alınması gerektiğini vurgulamaya çalıştık. Olgunun özellikleri: Bizim burada sunduğumuz vaka 14 yaşında erkek hastada geçirdiği travmadan yaklaşık bir ay sonra burun sağ tarafında lateral crusun süperiorunda cilt altında,düzgün yüzeyli ve semimobil kitleye neden olan extranasofarengeal angiofibroma olgusudur. Tedavi ve prognoz: Hastaya genel anestezi altında açık teknik yaklaşımla eksizyon yapıldı. Kitle çevre dokulardan kolayca eksize edildi ve operasyon sırasında ve sonrasında kanama izlenmedi. YORUM: Ekstranazofarengeal angiofibromalar son yıllarda türkçe ve ingilizce literatürde gittikçe artan sıklıkta yer bulmaktadır. Bununla birlikte bu olgular genellikle intranazal kitleler şeklinde görülmektedir. Bizim sunduğumuz olgu lezyonunun izlendiği bölge nedeniyle literatürdeki diğer vakalardan farklılık göstermektedir ve bildiğimiz kadarıyla literatürdeki ilk vakadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-061

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale