Nazal Pasajda Diş: Olgu Sunumu

Çukurova İ., Arslan İ. B., Gümüşsoy M., Duygulu H., Topacan M.

AMAÇ: Nazal pasajda yabancı cisim nedenleri arasında ektopik diş varlığının vurgulanması. OLGU: Otuz dokuz yaşında bayan hasta yaklaşık 6 aydır var olan burun sol tarafında tıkanıklık, kötü kokulu kanlı burun akıntısı, sol yüz yarısında ağrı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastanın anterior rinoskopisinde sol nasal pasaj girişinde alt konka inferiorunda nasal pasaj tabanında sert beyaz renkte diş ile uyumlu lezyon saptandı. Kötü kokulu pürülan akıntı mevcuttu. Çekilen paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi sonucu; sol burun tabanında yerleşen maksiller kemik içerisinden burun boşluğuna doğru uzanan yaklaşık 10x6 mm boyutlarında migrasyonunu tamamlamamış dişe ait olabilecek opasitenin varlığı rapor edildi. Tedavi: Ektopik diş olarak tanımlanan oluşum, genel anestezi altında endoskopik yaklaşımla kaynaklandığı bölgeden tabandan köküyle birlikte çıkarıldı. Kanama gözlenmedi. Defekt bölgesi surgicel ve spongastonlarla desteklendi. Hastaya tek taraflı anterior tampon uygulandı. Olgunun takibinde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. YORUM: Sonuç olarak Ektopik dişler sıklıkla mandibular kondil, maksiler sinüs, çene, nazal kavite, sert damak ve orbitada yerleşebilen, oldukça nadir görülen bir durumdur. Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte travma, enfeksiyon veya anormal gelişim gibi nedenler oluşumunda sorumlu tutulmaktadır. Ektopik diş varlığında muayene ve görüntüleme tetkiklerinden sonra endoskopik nazal cerrahi tetknik en uygun tedavi seçeneğidir. Burunda yabancı cisim nedenleri arasında ektopik diş ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-062

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale