Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Maksiller Sinüste İzole Aspergillosis
 

Maksiller Sinüste İzole Aspergillosis

Osma Ü., Eyigör H., Yılmaz M. D., Renda L., Selçuk Ö.T., Güler F.

AMAÇ: İmmun yetmezliği olmayan sağlıklı bireylerde nadir görülen aspergillus enfeksiyonlarının aspergilloma, miçetoma veya mantar topu olarak tanımlanan noninvaziv tipiyle ilişkili vakalar nadir olup bu çalışmada literatür bilgileriyli gözden geçirilmiştir OLGU: Son 4 aydır varolan sol yüz ve diş ağrısı yakınmasıyla başvuran 37 yaşında bayan hastanın çekilen paranazal sinüs tomoğrafisinde sol maksiller sinüsü dolduran, santralinde hiperdens noktasal alanları olan ve manyetik rezonas görüntüleme yönteminde T2 sekanslarda santralin hipotens görünümü fungal sinüzit düşündürmüştür. Tedavi-Prognoz: Hastaya uygulanan endoskopik sinüs cerrahisi sonrası histopatolojik olarak aspergillus tanısı alan hastanın ameliyat sonrası sorunu olmayıp kontrol muayenesinde nükse ait bulgu saptanmadı. YORUM: Sağlıklı genç hastalarda özellikle tek taraflı patolojilerde rayolojik olarak paranazal sinüsler içerisinde hiperdansite izlenmesi fungal sinüziti akla getirmeli ve hasta bu açıdan da değerlendirilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-058

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale