Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Maksiller Sinüste Dev Mukus Retansiyon Kisti: 2 Olgunun Sunumu
 

Maksiller Sinüste Dev Mukus Retansiyon Kisti: 2 Olgunun Sunumu

Aksoy S., Oğhan F., Yıldırım N., Kucur C., Tok S.

AMAÇ: Mukosel, paranazal sinüs ostiumu tıkanıklığı ve sinüs boşluğunun tamamen mukus ile dolu olması ile karakterli bir klinik tablodur. Maksiller sinüslerde basit ve sınırlı retansiyon kistleri sıklıkla görülmekle birlikte mukosele nadiren rastlanır. Bu çalışmada, 2 adet dev maksiller sinüs mukosel olgusu sunulmakta ve olgulardan edindiğimiz deneyimlerle bu nadir olgunun etyopatogenezi ve tedavisi konusunda bilinenlere katkı sağlamak amaçlanmaktadır. OLGU: Bir 63, diğeri 18 yaşında olan 2 erkek hastanın ortak semptomu burun tıkanıklığı idi. Her birinde maksiler sinüs boşluğunu yaklaşık 2,5 katına kadar genişleten iki adet tek taraflı "dev" maksiller sinüs mukusel saptanmıştır. Her iki hastada da kistlerin diş veya diş kökleri ile temas halinde olması olguların odontojen kökenli olduklarına işaret etmektedir. Tedavi ve prognoz: Kistlerin cerrahi tedavileri olgulardan birinde intranazal endoskopik, diğerinde ise kombine (intranazal endoskopik ve kanin fossa) girişimlerle yapılmıştır. İntranazal olarak çıkarmaya çalıştığımız olgu nüks etmiş ve kanin fossa girişimi ile cerrahi revizyon yapılmak zorunda kalınmıştır. Halen her iki hasta da hastalıksızdır. YORUM: Maksiller sinüslerde tek taraflı genişleyici mukosel saptandığında yabancı cisim ya da diş kökleri gibi kronik irritasyona ve enflamatuar reaksiyona neden olan patolojiler akla getirilmelidir. Bizim olgularımızdan elde ettiğimiz deneyim dev maksiller sinüs kistlerinin cerrahi tedavisinin kombine girişimle yapılmasının nüksü azaltmak açısından daha uygun olduğunu teyit etmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-067

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale