Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nazofarekse Lokalize Amiloidoz: Nadir Bir Olgu
 

Nazofarekse Lokalize Amiloidoz: Nadir Bir Olgu

Uyar Y., Akdağ K., Atar Y., Saltürk Z., İnan M., Öztürkçü Y.

AMAÇ: Amiloidoz birçok sistemik hastalığa seekonder ortaya çıkabilen ve protein depolanması ile karakterize bir hastalıktır. Lokalize amiloidoz oldukça nadirdir ve nazofarenks çok nadir bir lokalizasyondur. Kliniğimize tek taraflı seröz otit nedeni ile başvuran ve inceleme sonucu nazofarenkste sağ rosenmüller fossa ve ön kısımda lokalize amiloidoz saptanan vaka literatür eşliğinde sunuldu. OLGU: 53 yaşında erkek hasta sağ kulakta uğultu şikayeti ile başvurdu. Yapılan fizik muayene, odyometrik ve timpanometrik incelemede sağ kulakta serözite tespit edildi. Endoskopik muayenede nazofarenkste kitle saptandı ve biyopsi alındı. Sonucun amiloidoz gelmesi üzerine sistemik amlioidoz açısından tarananan hastada sitemik tutulum saptanmadı. Bunun üzerine kitle cerrahi olarak çıkarıldı ve kulağa ventilasyon tüpü uygulandı. Tedavi: takip SONUÇ: Erişkin seröz otitler mutlaka nazofarenkste olabilecek kitlesel lezyon için araştırılmalıdır. Sistemik olmadığı belirlenen amiloidoz vakalarında cerrahi tedavi uygulanması yeterlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-079

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale