Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İnferior Konka Yerleşimli Malign Melanoma Olgusu
 

İnferior Konka Yerleşimli Malign Melanoma Olgusu

Güngör A., Salihoğlu M., Kurt O., Çeşmeci E.

AMAÇ: Malign melanoma olgularının sadece %8' i sinonazal yerleşimlidir ve erken teşhis survisi açısından oldukça önemlidir. Sinonazal yerleşimlerde direkt olarak görülmesindeki zorluklar nedeni ile tanıda gecikme önemli bir sorundur. Biz bu yazıda sinonazal malign melanomanın KBB hekimleri açısından bilinirliğini artırmayı ve bir olgumuzu ilgili literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık. OLGU: 63 yaşında erkek hasta son yıllarda artan burundan nefes alamama problemi ile başvurduğu özel sağlık kuruluşunca septoplasti nedeniyle opere edilmiştir. Operasyon esnasında sağ inferior konka üzerinde kahverenkli, kolay kanayan bir mukozal lezyon görülüp biyopsi alınmıştır. Biyopsi sonucu malign melanoma olarak sonuçlanmıştır. Bu sonuçlarla servisimize başvuran hastanın fizik muayenesinde sağ inferior konkada ve septum mukozasında yaygın kahverenkli lezyonlar tespit edilmiştir. Boyunda palpasyonla ele gelen kitle saptanmamıştır. Yapılan Manyetik Rezonans görüntüleme çalışmalarında sağ inferior konka ve nazal septumda doku intensitesinde artış, PET CT incelemede sağ submandibuler alanda mevcut lezyonlara ek olarak artmış SUV tutulumu rapor edilmiştir. Hastaya genel anestezi altında endoskopi ile nazal mukoza daki tutulu alanların rezeksiyonu ve sağ fonksiyonel boyun diseksiyonu operasyonu uygulandı. Cerrahi sınırlar intraoperatif olarak değerlendirildi ve sağlam cerrahi sınıra ulaşıldı. Patoloji sonucunda 2. bölgede 1 adet metastatik LAP saptandı. Hasta adjuvan kemoterapi yapılmak üzere onkoloji servisine yönlendirildi. TARTIŞMA: Nadir de olsa sinonazal malign melanoma klinik pratikte karşılaşılabilecek mukozal bir hastalıktır. Mukoza üzerindeki görülebilecek atipik pigmentasyonlardan biyopsi alınması gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-077

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale