Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İki Adet Olgu Sunumu: İzole Fungal Sfenoid Sinüzit
 

İki Adet Olgu Sunumu: İzole Fungal Sfenoid Sinüzit

Sütbeyaz Y., Özbal E. A., Özdilek A.

AMAÇ: İzole fungal sfeoid sinüzit nadir görülmesi ve müphem şikayetler oluşturması nedeniyle teşhisi zor konulan bir hastalıktır. Ancak izole fungal sfenoid sinüzit hastalığı yaşamı tehdit eden durumlara neden olabilir. Bu olgu sunumlarında amaç, teşhisi ve tedavisi zor olan bu hastalığa yaklaşım algoritması oluşturmaktır. Olgunun Özellikleri: Özellikle göz arkasına vuran baş ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvuran iki adet olgudan bu sunumda bahsedilecektir. Bir hastanın diyabet hastalığı olmamakla beraber diğer hastanın da diyabeti kontrol altındadır. Tedavi ve Prognoz: Her iki hastaya endoskopik transnazal sfenoid sinüs cerrahisi yapılmış olan tamemen iyileşme sağlanmıştır. YORUM: Nadir gözüken ve ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilen izole fungal sfenoid sinüzit hastalarında cerrahi debridman ve uygun antifungal tedavi oldukça önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-066

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale