Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Diplopiye Neden Olan Etmoidal Mukosel Olgusu
 

Diplopiye Neden Olan Etmoidal Mukosel Olgusu

Kaya M., Sağıt M., Özcan İ., Güler S., Korkmaz F., Polat H., Delibaş Ş.

AMAÇ: Bu olgu sunumunda etmoid sinüs içerisinden gelişen mukoselin orbitaya basısı sonucu gelişen semptomlar ve bunların tedavisini literatür ile birlikte değerlendirmeyi amaçladık. Olgunun özellikleri: 42 yaşında erkek hasta bir yıldır şiddetlenerek devam eden sol gözde ağrı, çift görme, diplopi ve sağa bakışta kısıtlılık şikayetleri vardı. 20 yıl önce mukosel nedeniyle aynı bölgeden 1 yıl arayla geçirilmiş iki operasyon öyküsü mevcuttu. Hastaya yapılan paranazal BT ve MR görüntülemelerde sol anterior etmoid hücrelerden başlayıp posterior etmoid hücrelere uzanım gösteren lateralde lamina papriseayı erode eden 3x2 cm’lik mukosel görüldü. Tedavi ve prognoz: Endoskopik cerrahi yöntemle anterior etmoidektomi yapılarak mukosel içeriği aspire edildi. YORUM: Mukosel benign yavaş büyüyen paranazal sinüs lezyonudur. Sinüs ostiumlarının tıkanıklığına bağlı olarak kavite içerisinde mukus dolmasıyla karakterize kronik genişleyebilen kitleler oluştururlar.Mukosellerin etyolojisi multifaktöryel olup enfeksiyon, polip, tümör, geçirilmiş nazal cerrahi ve travma başlıca etkenlerdir. Bu kitlelerin çevre hayati dokulara basısı nedeniyle klinik semptomlar oluştururlar. Kafa tabanı ve orbitaya bası sonucunda intrakranial veya orbitaya uzanım gösteren kitleler şeklinde klinikte karşımıza çıkmaktadırlar. Mukoseller bulundukları bölgeye göre frontal baş ağrısı, alın bölgesinde dolgunluk hissi, diplopi, propitozis ve burun tıkanıklığı şikayetlerine neden olabilmektedirler.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-065

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale