Maksiller Fibröz Displazi

Mutlu M., Güneş A., Çapanoğlu F., Karasu F. M.

AMAÇ: Nadir raslanan bu olguda, tanı ve tedavi yaklaşımımızı literatür eşliğinde sunmak. Olgunun özellikleri: Atmış yaşında, yaklaşık üç aydır baş ağrısı olan bayan hasta, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB polikliniğinde takip altına alındı. Fizik muaynesi doğaldı. Bilgisayarlı tomografide; sağ zigomada, sağ maksiller sinüs duvarında kortikal kalınlaşma ve yer yer buzlu cam dansiteleri vardı. Hastanın yapılan biyopsisinin histopatolojik incelenmesinde fibröz displazi rapor edildi. Hastaya ek bir cerrahi tedavi uygulanmadı. Hasta yakın takibe alındı. Tedavi ve prognoz: Tedavide en etkili yöntem tutulan kemiğin tamamının eksizyonudur. Fakat ameliyatın defektleri ve komplikasyonları hesap edilmeli, fonksiyonel ve kozmetik bozukluğa göre cerrahi tedaviye karar verilmelidir. Rekürrens ve malign dejenerasyon açısından uzun dönem takip gereklidir. SONUÇ: Uzun süre baş ağrısı olan vakalarda, maksiller fibröz displazi akla getirilmelidir. Tanı bilgisayarlı tomografi ve biyopsi ile konulduktan sonra, eğer ciddi fonksiyonel ve kozmetik defekt mevcutsa cerrahi tedavi yapılmalıdır. Malign dejenerasyon açısından, uzun dönem periyodik olarak takip edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-090

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale