Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Sessiz Sinüs Sendromu: Bir Olgu Sunumu
 

Sessiz Sinüs Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Pınar E., Özkul Y., Songu M., İmre A.

AMAÇ: Sinüs hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan oftalmik komplikasyonlara sık rastlanır. Ancak Sessiz Sinüs Sendromu ve beraberinde görülen oftalmik komplikasyonlar oldukça nadirdir. Bu olgu eşliğinde, Sessiz Sinüs Sendrom’lu hastanın tanı, tedavi ve takip süreci özetlenmiştir. OLGU: 57 yaşında erkek hasta sol gözde çekilme ve baskı hissi ile polikliniğimize başvurdu. Hastaya bilgisayarlı tomografi ve kontrastlı manyetik rezonans tetkikleri sonucunda Sessiz Sinüs Sendromu ön tanısı kondu. Hastaya elektif şartlarda endoskopik sol maksiller antrostomi uygulandı. Hasta, yakınmalarının tamamen düzelmesi üzerine, şifa ile taburcu edildi. TARTIŞMA: Sessiz Sinüs Sendromu spontan ortaya çıkan enoftalmus ve hypoglobus ile seyreden asemptomatik maksiler sinüs hastalığıdır. Ortaya çıkan ilk semptomlar ise gözde çekilme ve çökme hissidir. Tedavide amaç öncelikle maksiler sinüs ostiumunu açmak, sinüs drenajını sağlamak ve dekompresyondur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-086

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale