Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nazal Septumda Pyojenik Granülom: Olgu Sunumu
 

Nazal Septumda Pyojenik Granülom: Olgu Sunumu

Elsürer Ç., Bozkurt K. M., Dağıstan H., Karabağlı P.

AMAÇ: Lobuler kapiller hemanjiom (LKH) olarak da adlandırılan pyojenik granülom; bukkal mukoza, gingiva, dudaklar ve dilde sık görülen fakat nazal kavitede nadiren karşılaşılan benign vasküler bir tümördür. Her yaşta görülse de daha çok 3. dekadda ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Tek taraflı burun tıkanıklığı ve burun kanaması en sık rastlanan semptomdur. OLGU: Kliniğimize burun kanaması şikayeti ile başvuran ve daha önce septumdaki lezyon nedeniyle 2 kez opere edilmiş olan 46 yaşındaki kadın hasta burada sunulmaktadır. Anterior rinoskopide sol nazal kaviteyi tamamen dolduran, septumdan kaynaklan üzeri ülsere hiperemik kitle izlenmeteydi. Hasta kliniğimizde endoskopik olarak opere edilmiş olup operasyonda septumdaki lezyon etrafında güvenlik marjı bırakılarak elektrokoter yardımıyla total eksize edildi. Postop kanama ve komplikasyon olmayan hasta 1.gün taburcu edildi ve 6 aylık takiplerinde burun kanaması ve nüks görülmedi. YORUM: Tek taraflı burun tıkanıklığı ve burun kanaması şikayertleri ile gelen hastalarda teşhiste hemanjiomlar mutlaka akılda bulundurulmalı ve bizim vakamızda olduğu gibi nüks edebileceği unutulmamalıdır. Nüks ile gelen ve nadir vaka olması nedeniyle burada sunulumaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-094

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale