Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Cedecea Davisaenin Neden Olduğu Atrofik Rinitli Bir Olguda Mukosel Birlikteliği
 

Cedecea Davisaenin Neden Olduğu Atrofik Rinitli Bir Olguda Mukosel Birlikteliği

Özdek A., Korkmaz H., Saylam G., Yüksel E., Bayır Ö., Yıldırım A. G.

AMAÇ: Cedacea davisae patojeninin neden olduğu, posterior ethmoid mukoselin de eşlik ettiği atrofik rinitli bir olguyu literatür eşliğinde sunmak. OLGU: Olgunun Özelliği: 57 yaşında bayan hasta baş ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan muayenesinde, anterior rinoskopi ve nazal endoskopide her iki nazal kavitede sarı-yeşil ve kötü kokulu yoğun krutlar mevcuttu. Nazal pasajda ve konkalarda ciddi atrofi mevcuttu. Detaylı sorgulama yapıldığında hastanın burun tıkanıklığı, burunda kötü koku, epistaksis gibi şikayetlerinin de olduğu öğrenildi. Yapılan radyolojik incelemelerde sağda posterior etmoid mukosel olduğu görüldü. Tedavi Planı ve prognoz: Hastaya genel anestezi altında endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. Peroperatif krutlardan ve nazal mukozadan kültür alındı. Sağ posterior etmoid hücredeki mukosel boşaltıldı. Hastanın orta konka mukozasından da biyopsiler alındı. Postop patoloji sonucu kronik inflamasyon ve mukosel, kültür sonucu da C. Davisae olarak raporlandı. Kültür antibiyogramına göre uygun antibiyoterapi başlayan hastanın postoperatif 3. ay kontrolünde şikayetlerinde ve kliniğinde belirgin regresyon gözlendi. YORUM: İngilizce literatür tarandığında atrofik rinit ile mukosel birlikteliği ve C. Davisaenın neden olabileceği atrofik rinit vakası henüz bildirilmemiştir. Atrofik rinitli olgularda, olabildiğince steril koşullar altında krutlardan ve mukozadan örnekler alınarak mikrobiyolojik inceleme yapılmalıdır. Atrofik rinitte yoğun krutlar ve inflamasyon süreci paranazal sinüs drenaj yollarında obstrüksiyona neden olarak mukosel geliştirebileceği görüşündeyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-089

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale