Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Akut Sinüzit Komplikasyonu Epidural Apse: Olgu Sunumu
 

Akut Sinüzit Komplikasyonu Epidural Apse: Olgu Sunumu

Kandoğan T., Çukurova İ., Çolak R., Bulgurcu S., Aslan G. G.

AMAÇ: Frontal ve etmoid sinüzit mortalitesi, geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanıma girmesine rağmen yinede günümüzde % 40 civarında kafa içi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Kafa içi komplikasyonlar, kemik defektler ve diploik venler vasıtası ile patojen organizmaların ilerlemesi sonucu meydana gelir. OLGU: Kliniğimize baş ağrısı,burun akıntısı,sağ göz ağrısı şikayeti ile başvuran 24 yaşında erkek hasta rinoskopik ve radyolojik görüntüleme ile akut sinüzit komplikasyonu olan preorbital selülit tanısıyla medikal tedavi amaçlı servisimize interne edildi.medikal tedavisinin 4. Gününde epilepsi atağı geçiren hastaya yapılan MR görüntülemede epidural apse teşhisi konarak nöroşirürji ile birlikte frontal sinüs eksplorasyonu + frontal kraniotomi yapılarak epidural apsenin boşaltılması sağlandıpost-op patoloji sonucu kronik sinüzit,osteomyelit olarak raporlandı. Post-op.3.,6. Aylar çekilen BT görüntülemelerde herhangi bir patoloji saptanmadı. SONUÇ: Epidural abse gibi Akut sinüzite bağlı intrakranial komplikasyonlar hastanın mortalite ve morbiditesini artıracağından daha dikkatli olunması gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-083

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale