Rino-Orbital Mukormikozis

Sarı M., Bağlam T., Yumuşakhuylu A., Binnetoğlu A., Fındık O. M., Evman D. M.

AMAÇ: Mukormikozis yüksek düzeyde invasyon gösteren paranazal sinüsleri etkileyen fırsatçı enfeksiyondur. En yaygın risk faktörleri, hematolojik maligniteler, kontrolsuz diabetes mellitus, böbrek yetmezliği, organ transplantasyonu, malnutrisyon, şiddetli yanıklar ve kemoterapi alan immün sistemi baskılanmış konaklardır. Etkenler arasında Rhizopus sp., Mucor spp.,Rhizomucor spp., Rhizopus oryzae, Mucor circinelloides,and Lichtheimia corymbifera yer alır. Bu sunuda endoskopik sinüs cerrahisi operasyonu yaptığımız, rinoorbital mukormikozis tanılı hasta tartışılacaktır. OLGU: Akut lenfoblastik lösemi tanısıyla dahiliye servisinde takip edilmekte olan 40 yaşında bayan hasta kemoterapisinin 25.gününde ateş, sağ gözde ağrı, şişme şikayeti sonrası çekilen paranazal bilgisayarlı tomografi’de sağ maksiller ve etmoidal sinüzit ve sağ inferior konkada destruksiyon ile uyumlu bulgular gözlenmiştir. Yapılan endoskopik muayenede sağ nazal pasajda siyah renkli krut gözlenmektedir. Hastanın preoperatif dönem laboratuvar bulguları lökosit 3.1, nötrofil 0.5, lenfosit 1.5, hemoglobin 6.3'dir. Operasyon sırasında alınan kültür sonucu mikroskopik gözlemde geniş septasyon içermeyen hifler, rhizoidin karşı yönünden çıkan sporangiosporlar ve dallanmamış rhizoid gövdeleri şeklinde rapor edilmiştir. Patolojisi sonucu ise fungal lifler ve bakteriyel koloniler izlenmiştir şeklindedir. Tedavi: Hastaya endoskopik sinüs cerrahisi ile geniş rezeksiyon yapılmış, post operatif dönemde antifungal (amfoterisin B) tedavisi almıştır. YORUM: Rinoorbital mukormikoz %49.4 mortaliteye sahip olan bir hastalıktır. Cerrahi yaklaşım hastalığın yaygınlığına bağlıdır ve tüm enfekte dokuların geniş rezeksiyonu yapılmalıdır. Özellikle immünsuprese hastalarda post operatif dönemde antifungal tedavi mortaliteyi %20 azaltır

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-085

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale