Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Pediatrik Hastada Etmoid Sinüs Fungus Topu: Olgu Sunumu
 

Pediatrik Hastada Etmoid Sinüs Fungus Topu: Olgu Sunumu

Topdağ M., İla K., Çalışkan S., Topdağ Ö.

AMAÇ: Çocuk hastalarda fungal sinüzit prezentasyonuna dikkat çekmek. OLGU: Dört yaşında erkek çocuk göz bölümünden tarafımıza konsülte edildi. Yaklaşık 3 ay önce gözde şişme nedeniyle göz bölümüne başvuran hastaya antibiyoterapi başlanmış. Proptozisi gerileyen hastaya kontrol maksillofasiyal MR çekilerek tarafımıza yönlendirildi. Yapılan fizik muayenede septum sola deviye alt konkalar hipertrofik izlendi. Aktif sekresyon varlığı izlenmedi. Hastanın çekilen MR’ ı ise radyolojik olarak allerjik fungal sinüzit lehine yorumlandı. Hastaya sol fonksiyonel endoskopik sinus cerrahisi uygulandı. Operasyon sırasında orta mea eksplore edilirken lamina papriseanın açıkta olduğu izlendi. Etmoid bulla açıldığında tüm hücrelerin tek bir kavite haline geldiği ve kavite içinde yumuşak,peynir kıvamlı fungal mukus ile uyumlu görünen sekresyon biriktiği izlendi. Bu bulgularla tarafımızca paranazal fungus topu olarak değerlendirildi.Hastanın cerrahi tedavisi peroperatif ya da postoperatif komplikasyon gelişmeden tamamlandı. Patolojik olarak yangılı solunum mukozası izlendi ancak mikroorganizma varlığı gözlenemedi. Kültürde ise H. İnfluenza süperenfeksiyonu görüldü. Hastaya ampisilin sulbaktam tedavisi 7 gün süreyle verildi. Postoperatif 6. ayda kontrol MR çekildi ve hasta klinik takibe alındı. SONUÇ: Akut rinosinüzit çocuklarda genellikle viral kökenli olup bakteriyel enfeksiyonlar sekonder olarak gelişebilmektedir. Mantarların etken olduğu rinosinüzitler ise daha az görülmektedir. Elliden fazla mantar etkeni bulunmakta olup histopatolojik olarak çoğu gösterilememektedir. Patolojik olarak gösterilenlerin de az bir kısmı kültürde üretilebilmektedir. Bununla birlikte görüntülemedeki gelişmeler ve endoskopik yöntemler ile fungal sinüzitler daha iyi tanınır hale gelmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-084

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale