Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Total Tiroidektomi Sonrası Baskılı Pansuman Gerekli Mi?
 

Total Tiroidektomi Sonrası Baskılı Pansuman Gerekli Mi?

Taşkın Ü., Aydın S., Oktay M.F., Şentürk T., Koçak E., Özdamar K.

AMAÇ:Bu çalışmada total tirodektomi sonrası baskılı pansumanın total tiroidektomi komplikasyonları azaltmaktaki önemi araştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesinde bilateral total tiroidektomi yapılan 88 hasta prospektif olarak takip edildi. Hastaların45'ine baskılı pansuman yapılmadı, 43'üne baskılı pansuman yapıldı. Postoperatif dönemde 6. saat, 24. saat ve 48. saat kalsiyum değerleri ölçüldü. Direnlerinden gelen miktar ölçüldü. Kord paralizisi olanlar kayıt edildi. Kalsiyum ölçümleri 8.0 mg/dL ın altına düşen hastalar hipokalsemi kabul edildi. BULGULAR:Hastaların yaş ortalaması 42,8 yıl (15-70) idi. Hastaların 68'i kadın 20'si erkekti. Baskılı pansuman grubunun postoperatif kalsiyum ortalamaları sırasıyla 6. saat, 24 saat ve 48. saat 9,12 - 9,12- 9,17 mg/dL idi. Baskılı pansuman yapılmayan grubunun postoperatif kalsiyum ortalamaları sırasıyla 6. saat, 24 saat ve 48. saat 9,11- 8,81 mg/dL idi. postoperatif kalsiyumlar karşılaştırldığında 48.saat kalsiyumları baskılı pansuman grubunda istatiksel olarak yüksekti (P=0,041). Direnlerden gelen sıvı ortalamarı baskılı grupta 52,7 mm3 iken baskısız grupta 62,9 mm3 idi (p>0,05). çift taraflı kord paralizimiz hiç yokken, tek taraflı kord paralizisi 6 hastamızda vardı. kord paralizilerinin tamamı takiplerde düzeldi. baskılı pansuman grubunda 9 hastada geçici hipokalsemi oldu. baskısız pansumanda 7 geçici hipokalsemi gelişti (P = 0,3271). Postroperatif dönemde baskısı olmayan 3 hastada hematom, 1 hastada seroma gelişti. Baskılı pansuman grubunda hematom ve seroma gelişmedi (p> 0,05). SONUÇ:Kulak burun boğaz pratiğinde özellikle boyun diseksiyonu sonrası komplikasyonları ve ölü boşluğu azaltmak için baskılı pansuman yapılır. Total tirodiektomi sonrası bazen cerrahlar baskılı pansuman yaparken ve bazende baskılı pansuman yapılmaz. Bizim çalışmamızın verilerine göre postoperatif dönemde hipokalsemi açısından her iki grup benzerdir. Ancak 6-24-48 saat de baskılı pansuman grubunun kalsiyum seviyeleri baskısız pansuman göre daha yüksek bulunmuştur. Yine istatiksel olarak anlamlı olmasada baskılı pansuman grubunda direnden mayi daha azdır. Yine baskılı pansuman grubunda hematom ve seroma görülmememiştir. Sonuç olarak baskılı pansuman yapılması post-operatif dönemde daha üstün bulunmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-103

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale