Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Oral Kavite Skuamoz Hücreli Kanserlerinde Prognostik Faktör Olan Evreleme Ve Ekstrakapsüler, Perinöral Ve Vasküler..
 

Oral Kavite Skuamoz Hücreli Kanserlerinde Prognostik Faktör Olan Evreleme Ve Ekstrakapsüler, Perinöral Ve Vasküler..

Yavuz H., Yılmazer C., Yılmaz İ., Çaylaklı F., Özer F., Özer C., Çağıcı C. A., Erkan N. A., Sökmen F. M.

Oral Kavite Skuamoz Hücreli Kanserlerinde Prognostik Faktör Olan Evreleme Ve Ekstrakapsüler, Perinöral Ve Vasküler İnvazyon Bulgularının Korelasyonu.. AMAÇ:Bu çalışmamızda oral kavite skuamöz hücreli kanserlerinde prognostik faktör olan evreleme ile diğer prognostik faktör olan perinöral invazyon, vasküler invazyon ve ekstrakapsüler invazyonun varlığının korelasyonunu değerelendirmek istedik. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmamıza Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi KBB Kliniğinde Şubat 2002- Nisan 2013 tarihleri arasında oral kavite SCC nedeniyle opere edilen 62 hasta dahil edildi. İstatistiki değerlendirmede Ki-kare ve Fisher’s exact test kullanılmıştır. BULGULAR:Çalışmamıza 62 hasta dahil edildi. 36’sı erkek,26’sı kadın olmak üzere ortalama yaş 63.84±14.57 idi. Hastaların 40’ı erken evre (Evre 1,2) ve 22 ‘si ileri evredeydi (evre 3, 4). Erken evre olan 40 hastanın 3 ‘ünde perinöral invazyon, 1’nde vasküler invazyon vardı. İleri evre olan 22 hastanın 3’ünde ekstrakapsüler invazyon, 12’sinde perinöral invazyon, 4’ünde de vasküler invazyon tespit edildi. SONUÇ:Evreleme ve perinöral, vasküler ve ekstrakapsüler invazyon gibi prognostik faktörlerin korelasyonuna bakıldığında, çalışmamızda evre ilerledikçe bu prognostik faktörleri görülme sıklığının arttığı görülmüştür (p<0.005).

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-106

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale