Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tıkayısı Uyku Apneli Hastaların Uyku Endoskopisi İle Değerlendirilmesi
 

Tıkayısı Uyku Apneli Hastaların Uyku Endoskopisi İle Değerlendirilmesi

Ünal Ö.F., Polat Ş., Serin G. M., Aksoy E., Emre E., Tanyeri M. H., Altunkaya H.

AMAÇ:Tıkayıcı uyku apnesi (TUA) semptomları ile başvuran hastalarda üst solunum yollarındaki kollaps, propofol indüksiyonu sonrası uyku endoskopisi (UE) ile değerlendirildi. UE uygulama metodolojisi ve TUA olan hastalarda uygulanma zamanı tartışıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:TUA semptomları olan ve burun ameliyatı (septoplasti ve/veya alt konka redüksiyonu uygulanan 17 hastaya, cerrahi öncesinde propofol indüksiyonu sonrasında UE uygulandı. 11 hastanın apne-hipopne indeksi 32,9 idi. 6 hastanın polisomnografisi burun cerrahi sonrası planlandı. Sedasyonun derinliği bilinç düzeyinin ölçüldüğü bispektral indeks (60-70 arası) ile ayarlandı. Retropalatal (RP), retrolingual (RL) ve lateral faringeal duvar (LFD) kollapsı subjektif olarak değerlendirildi. BULGULAR:Çalışmaya alınan 17 hastanın yaş ortalaması 35.7 idi. Çalışmadaki bütün hastalar erkekti. 16 hastada tek başına RP alanda, 1 hastada ise tek başına RL alanda kollaps izlendi. 6 hastada RP alan ile birlikte LFD kollapsı izlenirken, 3 hastada ise RP ve RL kollaps izlendi. UE videoları hastalar ile birlikte tekrar izlendi. Bir hastaya anterior palatoplasti ve tonsilektomi, 3 hastaya anterior palatoplasti, 2 hastaya anterior palatoplasti ve lateral faringoplasti uygulandı. SONUÇ:Üst solunum yolları, propofol indüksiyonu sonrasında UE yöntemi ile incelenebilir. Propofol indüksiyonu sonrasında fizyolojik uyku taklit edilerek uygulanan UE sırasında kollaps yeri daha iyi lokalize edilebilir. UE’si cerrahın başarı olasılığını arttırması için yapabileceği bir diagnostic yöntemdir. UE sedasyon gerektiren bir işlem olduğu için ameliyathane şartlarında ve tercihen burun ameliyatı öncesinde yapılmasını öneriyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-098

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale